Politiker fick prova att passa 24 förskolebarn

Många föräldrar i Solna är kritiska till de stora barngrupperna inom förskolan.

Förra måndagen fick lokalpolitiker testa att passa 24 barn på en liten upptejpad yta i stads­huset i en manifestation.

Storleken på barngrupperna inom Solnas förskoleverksamhet fortsätter att engagera. I förra veckan anordnade föräldrar ett provisoriskt dagis i stadshuset innan kommunfullmäktiges möte.

– Det var kaosartat. Det blev väldigt illustrativt hur trångt och jobbigt det är, säger Julia Najdek, en av många föräldrar som är med i Nätverket för föräldraråd i Solna.

Nätverket är kritiskt till att Solna överskrider Skolverkets rekommendationer om max 15 barn per grupp på tre heltidstjänster.

Föräldrarna hoppades att politikerna skulle förstå problemet bättre om de själva fick testa att ta hand om 24 barn på en begränsad yta.

Ytan som tejpades upp på golvet motsvarade en avdelning på På­fågelns förskola, för att visa på både mängden barn och de små lokalerna.

I uppgiften ingick att både leka med barnen, ta av och på kläder och gå runt på en promenad i stadshuset.

Deltagandet från de olika partierna varierade, enligt Greta R Schibbye från nätverket.

FP, med ett lag på tre personer, lyckades få med sig 22 av 24 barn.

C – en person – lyckades få med sig 16 barn. MP och V gjorde en gemensam insats, och följde Skolverkets rekommendationer och tog med sig 15 barn på tre personal.

KD avstod eftersom man hade för få politiker på plats och S avstod med motiveringen att det inte gick att bedriva en bra verksamhet med så knappa resurser.

Skolkommunalrådet Arion Chryssafis (M) deltog inte.

– Ett, jag hade möte innan. Två, jag ombads att ta hand om 24 barn, och det är inte så verkligheten fungerar. Tre, personalen är utbildad och känner barnen och fyra, klockan var halv sju på kvällen.

Han säger sig dock förstå föräldrarnas poäng med manifestationen och utlovar en höjning av pengen för de allra yngsta barnen, 1–2 år.

– Samtidigt ska man komma ihåg att snittet i staden är 18 barn per vuxen, det är endast i undantagsfall det är 24.

Föräldrarna själva var nöjda med den provisoriska förskolan.

– Vi är jättenöjda. Det gick nog ingen politiker obemärkt förbi hur rörigt det var, säger Greta R Schibbye från nätverket.