Farten kan sänkas på kritiserad väg

Maxfarten på Saltsjöbadsleden mellan Fisksätra och Saltsjöbaden kan under våren komma att sänkas till 50 km/tim.
Maxfarten på Saltsjöbadsleden mellan Fisksätra och Saltsjöbaden kan under våren komma att sänkas till 50 km/tim.
Protesterna hjälper inte. Saltsjöbadsleden byggs inte om.

Istället kan maxfarten på vägen sänkas ytterligare, till 50 kilometer i timmen.

Det är politikernas besked.

Mitt i Nacka har fått flera läsarreaktioner om den ombygga delsträckan av Saltsjöbadsleden mellan Fisksätra och Saltsjöbaden.

Att bilister känner sig otrygga på den ombyggda vägsträckan beklagar Gunilla Grudevall–Steen (L), kommunalråd och ordförande i natur- och trafiknämnden.

– Oerhört olyckligt, det måste bilisterna själva ta på sig hur de kör.

Till bilisterna är rådet att hålla hastigheten.

– De måste anpassa farten, säger Gunilla Grudevall–Steen.

Närmast ska mittlinjen på bilvägen målas om, för att göra det tydligare för bilister att det endast är en fil i vardera riktning. Det kan även bli aktuellt att sänka maxfarten på vägen.

– Det vi ska titta på under våren är om vi ska sänka till max 50 km/timmen.

Det kan också sättas upp skyltar som visar att Saltsjöbadsleden smalnar av på sträckan Fisksätra–Saltsjöbaden.

Att räddningstjänsten i framtiden ska köra in på den nybyggda cykelvägen vid bilvägen, exempelvis vid trafikolyckor som proppat igen bilvägen, ser Grudevall–Steen som en fördel jämfört med hur det varit tidigare. Det är snarare så att räddningstjänsten kan komma snabbare fram, tror hon.

Enligt Grudevall–Steen är cyklisterna nöjda då de nu slipper den mycket backiga väg de tidigare fått cykla.

– Vi gör det inte för bilister utan för cyklister. Vi vill att fler ska gå över till cykel. Samtidigt är vi inte bilfientliga, inte alls. Vi hoppas att bilisterna har förståelse, säger Grudevall–Steen.

Vägen har kostat sex miljoner kronor att bygga om, varav två miljoner kommer från Trafikverket.

Läs även här.

Läs även här.

Läs även här.