ANNONS

Politiker gör upp över blockgränsen om bro över Nyforsviken och utökad cykelsatsning

Lokaltidningen Mitt i Tyresö kan avslöja att uppgörelser över blockgränserna gör en bro över Nyforsviken och en dubblerad satsnings på cykelbanor och cyklister möjlig.

Samtidigt avsätts pengar det kommande året till en 11-manna konstgräsplan i Tyresö Strand och en parkourpark vid Skateparken.
ANNONS

Planerna på en 11-manna konstgräsplan vid den befintliga 7-mannaplanen mellan Tyresö skola och Strandskolan är kända sedan tidigare, liksom planerna på en parkourpark vid skateparken. Nu meddelar de styrande Allianspartierna, som en del av att budgeten för 2017 ska tas på torsdag, att båda ska byggas nästa år.

Lite överraskande erfar Lokaltidningen Mitt i Tyresö också att L och KD, innan budgeten ska klubbas, gjort upp med MP, S och V om en bro över Nyforsviken.

Bron ska ligga söder om pulkabacken i Alby och bli en tydlig entré till Tyrestareservatet.

Miljöpartiet i Tyresö har varit tveksamt till nämnda bro, men i utbyte förhandlade man, enligt gruppledare Marie Åkesdotter, till sig en dubblerad satsning på cykelbanor och cykling, från dagens fyra miljoner till åtta miljoner. Här fick MP, S och V med sig L och C.

– Vi är väldigt glada över att cykelsatsningen fördubblas. Det har vi förespråkat i flera år. Vi måste få fler säkra cykelbanor så att folk väljer cykeln framför bilen, säger Marie Åkesdotter.

Att Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet nu ingår olika blocköverskridande överenskommelser tycker hon bådar gott för framtiden.

– Vissa Allianspartier har ofta samma syn som vi, men röstar ändå mot våra förslag med sina Allianskamrater. Det är synd för det är ofta bra förslag som avslås. Om vi i framtiden kan se mer av det här kan bra förslag förverkligas snabbare, säger hon.

Mats Lindblom (L), vice ordförande i kommunstyrelsen, är nöjd med att partiet nu får igenom två viktiga frågor.

– Vi ser att vi hamnat på efterkälken med utbyggnaden av cykelbanor och andra cykelsatsningar. Vi tycker att det här är en angelägen komplettering till budgeten. Kör vi åtta miljoner istället för fyra får vi samma takt som förra mandatperioden. Det är där vi ska ligga, säger han.

ANNONS

Även Leif Kennerberg KD är tillfreds med att partiet möjliggjort en bro över Nyforsviken.

– Vi gör det här för att få en riktig entré till nationalparken och naturreservatet. Det är inte så många kommuner i landet som har en nationalpark inom sina gränser. Det här är ett sätt att sätta Tyresö på kartan. Vi får till en juste entré även på Tyresösidan, säger Leif Kennerberg KD.

Enligt Mats Lindblom kostar en bro över Nyforsviken 9,2 miljoner kronor.

– Både cykelsatsningen och bron innebär en väldigt liten ökning av investeringsvolymen. Vi kan inte bara bygga konstgräsplaner, vi måste även satsa på cykling och friluftslivet, säger han.

ANNONS