Politiker grillas av Järfällaelever

Sveriges riksdag.
Sveriges riksdag.
Nooshi Dadgostar (V) riksdagsledamot.
Nooshi Dadgostar (V) riksdagsledamot.
Carl Schlyter (MP) ordförande i riksdagens EU-nämnd.
Carl Schlyter (MP) ordförande i riksdagens EU-nämnd.
Mikael Jämtsved (MP) kommunalråd och ordförande i Järfällahus.
Mikael Jämtsved (MP) kommunalråd och ordförande i Järfällahus.
Emma Feldman (M) kommunalråd i opposition med fokus på politiska frågor inom teknik, park- och gata samt trafik.
Emma Feldman (M) kommunalråd i opposition med fokus på politiska frågor inom teknik, park- och gata samt trafik.
I dag har flera politiker haft det ovanligt hett om öronen. De har nämligen grillats av 500 Järfällaelever i en stor debatt.

Det är elever från Viksjöskolan, Björkebyskolan, Fjällenskolan, Mälarskolan, NT-gymnasiet och Mälargymnasiet, totalt 500 stycken, som deltar.

Under fredagsförmiddagen fick de chansen att grilla politiker på både kommun-, riks- och EU-nivå.

Och politikerna gjorde klokt i att lyssna på ungdomarna – samtliga är nämligen förstagångsväljare i nästa val.

De politiker som blev grillade var Carl Schlyter (MP) ordförande i riksdagens EU-nämnd, Nooshi Dadgostar (V) riksdagsledamot, Henrik Edin (LIB) förbundsordförande för Liberala ungdomsförbundet, Mikael Jämtsved (MP) kommunalråd i Järfälla och Emma Feldman (M) kommunalråd i opposition i Järfälla.

Klas Jansson från Europaparlamentet modererade debatten.