ANNONS

Politiker kan tvingas gå efter villahärvan

Kommunens revisorer flaggar för att politiker i samhällsbyggnadsnämnden kan nekas ansvarsfrihet i vår.

Orsaken är bland annat härvan kring kommun­villorna.
ANNONS

– Det finns avsevärda brister i samhällsbyggnadsnämndens kontroll av verksamheten inom sitt ansvarsområde, säger Kurt Karlsson, ordförande för revisorerna i Huddinge kommun.

Revisorerna är eniga. Fem punkter med kritik kan var för sig eller tillsammans leda till att revisorerna riktar en anmärkning eller avstyrker ansvarsfrihet i nästa års revisionsberättelse, skriver man.

Det handlar om förtroendeskada, missvisande redovisning, ekonomisk skada, bristande styrning och icke lagenlig verksamhet, skriver revisorerna till samhällsbyggnadsnämnden.

Orsaken är bland annat Lokaltidningen Mitt i:s tidigare avslöjanden om härvan kring kommunvillorna och om otillåtna direktupphandlingar, något tidningen kunde rapportera om tidigare i år.

– Vi kan rekommendera kommunfullmäktige att inte bevilja ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden, det är något vi diskuterar inom revisionen men det är inte klart att det blir så, säger Kurt Karlsson.

Om en nämnd inte ges ansvars­frihet finns det en risk att politiker i nämnden kan tvingas avgå. Beslutet tas dock av politikerna i Huddinges kommunfullmäktige, i april nästa år.

– Det finns flera tänkbara konsekvenser, allt från att fullmäktige beviljar nämnden ansvarsfrihet utan någon anmärkning till att man avsätter de nuvarande ledamöterna och väljer nya, säger Kurt Karlsson.

Han menar samtidigt att kommunrevisionen tidigare påpekat brister i interna kontroller.

– Före juni 2012 låg hanteringen av exploateringsfastigheter under kommunstyrelsen. Uppenbarligen har det funnits stora brister även inom kommunstyrelsens egen förvaltning där uthyrningen av fastigheter pågått på samma sätt i många år, säger Kurt Karlsson.

ANNONS

Kommer man att lyssna på er slutliga bedömning?

– Om vi riktar anmärkning mot nämnden eller avstyrker ansvarsfrihet och om kommunfullmäktige inte riktar någon kritik mot nämnden, då kan det tolkas som att man har större förtroende för samhällsbyggnadsnämnden än för revisorerna, säger Kurt Karlsson.

Ordföranden för samhällsbyggnadsnämnden, kommunalrådet Tomas Hansson (KD), har fått revisorernas skrivelse.

– Jag vill inte spekulera i vad som kan hända, nu fokuserar vi på att åtgärda alla de brister vi fått kännedom om, säger Tomas Hansson.

Nämnden har svarat på skrivelsen och säger att man ser mycket allvarligt på oegentligheterna.

Kommunalrådet Tomas Hansson (KD) har tagit del av kommunrevisorernas svidande kritik mot samhällsbyggnadsnämnden där han är ordförande.foto: Johan Kindbom

Jag vill inte spekulera i vad som kan hända.Tomas Hansson (KD) kommunalråd

Fakta

Ärendet är polisanmält

Under hösten har Lokal­tidningen Mitt i avslöjat en rad oegentligheter kring kommunägda fritidshus och villor.

Husen har hyrts ut till kommuntjänstemän till mycket låga hyror.

Kommunvillorna visade sig också ha renoverats för miljontals kronor av skattebetalarnas pengar.

Huddinge kommun har både gjort externa granskningar och polisanmälningar till följd av avslöjandena.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Huddinge direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.