Politiker kräver stopp på trafikbus

Politikerna i Skarpnäcks stadsdelsnämnd vill stoppa trafikbuset på Byälvsvägen.

Behovet att rusta upp Byälvsvägen är stort, anser samtliga partier i stadsdelen. Många av invånarna är trötta på trafiksituationen längs sträckan, där få bilister respekterar hastighetsgränsen på 30 kilometer i timmen.

Det är något som politikerna har uppmärksammat, och i torsdags ställde sig samtliga politiker i stadsdelen bakom en skrivelse till trafikkontoret där de lyfter problemet.

Byälvsvägen är hårt trafikerad och fungerar som en genomfartsled. Dessutom är trottoarer och angränsande ytor inte speciellt tilltalande, enligt politikerna.

Stadsdelsnämnden föreslår därför att vägen smalnas av och att fortkörarna ska stoppas, exempelvis med hjälp av farthinder i anslutning till övergångsställen.

– Det bor ganska mycket folk där och vi vill att hastigheten verkligen hålls, säger Claes Elmgren (S).

Han planerar att även ta upp trafiksituationen längs Sockenvägen vid nästa nämndsammanträde.

– Man har byggt hus längs med hela Sockenvägen och framkomligheten för cyklister där borde bli bättre. Vi skulle vilja att man tittar närmare på att göra om hela den vägen till 30-sträcka, säger han.

Nämnden föreslår också att ytorna vid Byälvsvägen utformas på ett mer tilltalande sätt så att trivseln i området ökar.

Det bor ganska mycket folk där och vi vill att hastigheten verkligen hålls.Claes Elmgren (S)