M-politiker: Nackas förskolor funkar bra

Tobias Nässén (M).
Tobias Nässén (M).
Utbildningsnämndens ordförande Tobias Nässén (M) vill nyansera bilden av förskolekrisen. Han menar att förskolan i Nacka fungerar bra.
– Svårigheten är att hitta utbildade förskollärare.

Tobias Nässén (M), ordförande för utbildningsnämnden i Nacka har tagit del av berättelserna om krisen i förskolan i uppropet #pressatläge.

– Det är bra och viktigt att anställda kan berätta om sina erfarenheter, säger han.

19 av de 1600 anonyma berättelserna om stress och underbemanning i förskolan handlar om Nacka.

Tobias Nässén hävdar ändå att förskolan i Nacka håller hög kvalitet.

– Jag besöker förskolor varje vecka. Jag tycker att den verksamhet jag ser håller en fantastisk kvalitet, säger han.

Jag tror att svaret ofta finns i lokalt ledarskap på varje förskola.

Han hänvisar till kommunens egna mätningar av förskolans kvalitet och nöjdhetsmätningar bland föräldrar.

– Vi tar kvalitetsarbetet på stort allvar. Vi har en positiv utveckling i förskolan och våra undersökningar visar på en ökad nöjdhet.

Men det är ändå allvarliga problem som lyfts fram i berättelserna. Anställda som själva får leta efter vikarier, samtidigt som de tar hand om en stor barngrupp till exempel. Är det inte oroande?

– Det är viktigt att åtgärda brister. Men man får se till balansen här eftersom det handlar om anonyma berättelser. Det är viktigt att anställda tar upp problem med sina chefer. Jag tror att svaret ofta finns i lokalt ledarskap på varje förskola.

Ser du verkligen inga problem i förskolan i Nacka?

– Det är klar att det finns utmaningar. Nacka växer. Svårigheten är att hinna utbilda förskollärare. Risken är att det sprider sig till barnskötare så att även det blir ett bristyrke.

Hur satsar Nacka på förskolan?

– Resursmässigt  har vi ökat förskolechecken varje år. Vi trycker på vad gäller att få fram fler utbildningsplatser för förskollärare. Vi vidareutbildar också 35 kommunalt anställda barnskötare till förskollärare i ett samarbete med Uppsala universitet.

Värmdös förskollärare lider med barnen