Politiker medger brister med vägavgifterna

HANINGE Peter Olevik Dunder (FP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, försvarar på Dagens Samhälle Debatt att Haninge tar ut vägavgifter.

”Framtidens välfärd behöver finansieras och då är det rimligt att medborgare som gör vinster på nyexploateringar också är med och bär kostnader”, skriver han, men tillägger att dagens system för uttag av gatukostnader har brister och som politikerna bör rätta till.