Politiker medger: ”En galet snabb process”

Anna Lasses, Centerpartiet
Efter föräldragruppens krav skjuts flyttbeslutet upp.
Anna Lasses, ordförande i barn- och förskolenämnden (C), håller med föräldrarna om att processen kring flytten av Uddens förskola har gått snabbt. Hon ger nu besked om att flyttbeslutet skjuts upp.

Anna Lasses medger att det har varit en snabb hantering av den kommande flytten, hon kaller det själv för en galet snabb process i ett inlägg på Facebook.

– Jag förstår verkligen föräldrarna och barnen, men samtidigt går det inte att råda över att det blir en vattenläcka. Det blev väldigt hastigt för förvaltningen också. Att blev så hastigt beror på vattenskadan, annars hade det här blivit en betydligt mer långsam process, säger hon till Mitt i.

Bristfälliga lokaler

Uddens förskola har verksamhet i två olika lokaler på Vintervägen intill Arenastaden. Barn- och utbildningsförvaltningen har i en pågående översyn av samtliga förskolors lokaler i Solna kommit fram till att Uddens lokaler inte håller måttet. Orsaken är bland annat uppdelningen av verksamheten i två olika lokaler och att det anses saknas tillräckligt stora personalutrymmen. Vattenskadan på en av avdelningarna kräver en snabb evakuering, och nu föreslås alltså att barn och personal inte ska flytta tillbaka igen.

– Det handlar om ändamålsenligheten. Lokalerna fungerar inte optimalt för verksamheten och det antal barn som är där i dag. Vår plan är därför en permanent flytt, säger Anna Lasses.

Måste ske omgående

Alessandra Wallman, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen, säger att hon har full förståelse för att föräldrarna tycker att hanteringen av ärendet går fort fram.

– Bakgrunden är vattenskadan och att vi omgående måste evakuera, säger hon.

Vad beror det på att ni vill göra flytten permanent?

– Vi håller på med ett arbete att anpassa antalet förskoleplatser efter behov. Vi har lite för många förskoleplatser i Solna i dag och har under en längre tid sett att Uddens förskola inte har ändamålsenliga lokaler. På grund av läget som uppstod med vattenskadan lägger vi nu fram ett förslag till nämnden om att verksamheten inte ska flytta tillbaka efter evakueringen.

Mitt i har efterfrågat beslutsunderlaget i ärendet men fått till svar från Solna stad att handlingarna blir offentliga först efter att nämnden har fattat sitt beslut.

Vid lunchtid på torsdagen gav Anna Lasses beskedet att beslutet i nämnden om permanent flytt skjuts upp och att ärendet ska beredas vidare.

– Vi har helt enkelt lyssnat på föräldrarna, säger Anna Lasses till Mitt i.