Politiker frias trots 60 miljoner i underskott – V kräver ändring

Värmdö kommunhus
Värmdös kommunhus.
Socialnämnden i Värmdö har gjort ett underskott på närmare 60 miljoner kronor de senaste två åren och kritiseras av revisorerna. Ändå beviljades nämndens politiker ansvarsfrihet.
Nu kräver Vänsterpartiet att reglerna ändras till nästa år.

Kommunens revisorer bad revisionsbyrån PwC att göra en extern granskning av socialnämnden.

”Vi noterar att det saknas konsekvensanalyser av besparingsförslag i verksamhet, samt att det saknas politiska mål och riktlinjer för att prioritera områden för besparing i verksamheten”, skrev PwC:s revisorer i sin rapport.

Beviljades ansvarsfrihet

Trots den skarpa kritiken beviljade kommunfullmäktige den 24 april socialnämnden ansvarsfrihet.

Vänsterpartiet är kritiska till att kommunfullmäktige buntade ihop socialnämnden med övriga nämnder bara tog ett beslut gällande ansvarsfrihet.

– Jag blev alldeles stum. Först stod revisorernas ordförande och riktade skarp kritik mot socialnämnden och i nästa andetag föreslog han att nämnderna beviljades ansvarsfrihet, säger Helena Valentin (V), ersättare i kommunfullmäktige.

Helena Valentin Vänsterpartiet Värmdö

Helena Valentin (V) tycker inte att socialnämnden borde ha beviljats ansvarsfrihet – nästa år vill hon att kommunfullmäktige prövar varje nämnd enskilt.

”Kan inte gå på nyinrättad nämnd”

Efter valet i höstas har flera politiker i socialnämnden bytts ut. Kommunalrådet Deshira Flankör (M) tycker att det begränsar kommunfullmäktiges möjligheter att agera.

– Kritiken är riktad mot den politiska nämnden och nu har vi en helt ny nämnd, delar av presidiet i är nya. Jag ser inte hur man ska kunna gå på en nyinrättad nämnd, säger hon.

Stödboenden läggs ner

Enligt Helena Valentin fortsätter socialnämnden sitt arbete som tidigare och gör besparingar utan att analysera konsekvenserna. Nyligen beslutades att kommunens två sista stödboenden för missbrukare läggs ner, avtalet med Kvinnojouren avslutas och bidragen till Bris och Brottsofferjouren sänks.

– Det här drabbar ju jättemånga människor i vår kommun. Det är förskräckligt när man inte ser människor utan bara kostnader, säger Helena Valentin.

Vill ha nya regler

Partiet kommer nu föreslå att kommunfullmäktige nästa år tar ett beslut för varje nämnd när det gäller frågan om ansvarsfrihet.

– Alla med heder i kroppen borde säga stopp. Det är lätt att göra fel och komma undan med det och det tycker inte jag är okej. Vi måste se till att det här inte händer igen, säger Helena Valentin.