ANNONS

Politiker oroliga för Täbyungdomars drogvanor

Marijuana och importerad öl är vanligt bland unga i Täby.
Marijuana och importerad öl är vanligt bland unga i Täby.
Ungdomarna i Täby är bland dem som dricker mest i hela länet. Socialdemokraterna skriver att siffrorna är mycket oroande och kräver handling – men Sofia Paulsson (M), ordförande i "Trygg i Täby", säger att de redan är i full gång med det förebyggande arbetet.
ANNONS

Literflaskor med vodka och ölmärken som säljs billigt vid gränserna i Tyskland, det är vad Täbys ungdomar dricker när det vankas fest.

– De får tips om bilar som åker runt säljer, så kallade vodkabilar. När vi pratar med dem är det nummer som går runt och sprids via sociala medier, säger Jan Berlin, kommunpolis i Täby.

Mitt i har tidigare skrivit att Täbys niondeklassare dricker mest av alla i hela länet i sin åldersgrupp – någonting som oroat kommunens politiker.

I en motion skriver Socialdemokraterna i Täby att Länsstyrelsens undersökning ”visar på mycket oroande vanor bland Täbys ungdomar.” I motionen står det också att enkätresultaten manar till eftertanke och kräver handling.

– Det kom inte som en chock, men det blev tydligare efter Länsstyrelsens undersökning att vi verkligen behöver ta tag i den här frågan, säger Annica Gryhed (S), kommunalråd i Täby.

Täby har tidigare inte deltagit i Länsstyrelsens undersökning som går under namnet ”Stockholmsenkäten” utan förlitat sig på sina egna enkäter. I den har man enbart kunna jämföra sina egna resultat historiskt.

– Nu är det lättare att jämföra Täby med andra kommuner och vi kan se att satsningen Trygg i Täby inte lyckats vända trenden när det gäller alkohol- och narkotikabruket i kommunen, vilket är en av Täbys stora ungdomsproblem, säger Annica Gryhed.

Trygg i Täby, kommunens trygghetsråd, säger att arbetet med att lyfta dem här frågorna redan börjat.

– Det är lite att sparka in en öppen dörr med den här motionen. Syftet från början med att delta i Stockholmsenkäten har varit att lyfta dem här frågorna. Svaret till den motionen kommer redan att vara färdigt till nästa kommunfullmäktige, säger Sofia Paulsson (M), ordförande i Trygg i Täby-rådet.

ANNONS

Hon säger att resultaten inte kom som en chock utan att man varit medveten, genom Täby-enkäten bland annat, att alkohol- och droganvändandet varit högt bland de unga i kommunen.

– Vi har redan ställt oss frågan varför det inte sker någon förbättring med det drogförebyggande arbetet. Nu är vi på gång i alla kommunala verksamheter med att informera om hur situationen ser ut. Det är först då det kan börja hända någonting, säger Sofia Paulsson.

Hon säger att kommunen har en oerhört viktig roll i arbetet och att kommunen måste visa vägen. Men hon vill också poängtera att föräldrarna har ett stort ansvar i att förändra de ungas beteende och hon uppmanar fler äldre att ge sig ut på helgerna.

– Det har tyvärr inte varit så aktivt de senaste åren, men vi behöver fler föräldrar som är ute och nattvandrar. Då får man se att det är många unga som är ute och rör sig på fredag- och lördagskvällarna, och att alkoholen faktiskt kryper sig ganska långt ner i åldrarna.

Hon vill också se att kultur- och idrottsföreningar i Täby pratar med sina medlemmar och att allmänheten ringer in till polisen om de ser misstänkta langare.

– Mycket av alkoholen är illegalt importerad och langarna är inte dumma. De använder inte samma bilar varje gång och de langar sällan på samma plats, säger hon.

När det gäller användandet av cannabis är både Sofia Paulsson och polisen överens. Båda berättar om att attityden har förändrats och att cannabisrökandet är avdramatiserat hos många unga.

– Det har skett en liberalisering kring marijuana och många unga tänker att det är mycket farligare att dricka alkohol, trots att forskningen säger det motsatta, säger Jan Berlin.