Träffa dina lokala politiker på Östberga kulturhus

ostberga-kulturhus
Östberga kulturhus invigdes i början av hösten.
Vad är viktigast i Östberga? Träffa dina lokala politiker och gör din röst hörd.
Den 28 februari är det områdesmöte i Östberga kulturhus.

Vad tycker du är viktigast för att du ska trivas och vara trygg i Östberga? Gör din röst hörd om hur du tycker att Östberga ska utvecklas på områdesmötet på Östberga kulturhus den 28 februari. Där får du träffa lokala politiker och tjänstepersoner som arbetar med stadsbyggnad, trygghet, förskola och fritid.

Du får också veta vad som är på gång i stadsdelen och har chansen att ställa frågor.

Mötet är klockan 18.30 till 20 den 28 februari.