Politiker oense om placering av ny skola

Södra Hallsta och Fågelsången är förslag för skolbygge.
Södra Hallsta anser Liberalerna. Fågelsången anser S, M och C
Det behöver byggas nya skollokaler, men var ska skolan placeras? Södra Hallsta eller Fågelsången. Åsikterna går isär mellan kommunens politiker.

Moderaterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet går på förvaltningens förslag och tycker att Fågelsången är den rätta placeringen för en ny grundskola i Salem. Placeringen är den bästa då de anser att skolan ska ligga på promenadavstånd för eleverna.

Liberalerna går emot förslaget och tycker istället att Södra Hallsta är det perfekta läget för en ny skola. Den platsen är bra då föräldrar kan lämna barnen och samtidigt ha nära till pendeltåget. Men också för att de anser att det är det snabbaste alternativet då området redan är planerat för bostäder.

S, M och C ser det alternativet som omständigt dels för att det då krävs skolskjuts och dels för att vägarna belastas med de barn som skjutsas.

De kommande fem till tio åren beräknas det finnas 400 elever i Salem och Söderby som behöver plats. I Rönninge är skolorna fulla men M, S och C tror att de tillkommande eleverna är hanterbart med kompletteringar av de befintliga skolorna.

Läs mer om skolbygget: Ny skola ska stå klar 2020

Förvaltningens huvudförslag är Fågelsången, men även Södra Hallsta, Skogsängsskolan, Prästboda och Vitsippan är tänkbara platser.

Politikerna i Salem uppmanar till att invånarna ska tycka till. Fram till och med den 10 januari kan medborgarna lämna sina synpunkter.

Beslut tas av kommunstyrelsen den 30 januari.

Läs fler nyheter: 

Vården laddar med extra ambulanser inför nyår

Kö när krutbröder smygstartar nyår