Politiker pratar om arbetslöshet

HANDEN Statssekreterare Jasenko Selimovic och Karl Axelsson, andre vice ordförande i Liberala ungdomsförbundet och ansvarig för arbetsmarknadsfrågor, kommer till Haninge centrum nästa torsdag för att diskutera och svara på frågor om arbetsmarknaden och ungdomsarbetslösheten.

Jättelokan ska bort i Haninge

HANINGE Kommunen har påbörjat bekämpningen av den konkurrenskraftiga jättelokan, som på kort tid kan ta över stora ytor och utplåna annan växtlighet och hota värdefulla naturområden. Bekämpningen kommer att ske på både kommunägd och enskild mark.

– Vi känner redan till många platser där jättelokan växer, men behöver tips från allmänheten för att få en komplett bild, säger Hedda Ericsson, projektansvarig.