Öns politiker protesterar mot nedläggning av buss 233

Politikerna vill ha kvar buss 233.
Politikerna vill ha kvar buss 233.
Politikerna står enade mot landstingets planer att lägga ner buss 233 mellan Larsberg och Rudboda.
– Linjen är viktig för ungdomar och pensionärer, säger Daniel Källenfors (M).

Finns också där poddar finns, tex Podcaster, Acast eller Podbean.

Buss 233 går från Larsberg via Lidingövallen till Rudboda. Stockholms läns landsting vill lägga ner linjen enligt sitt senaste förslag till förändringar i kollektivtrafiken.

Men Lidingös politiker säger samfällt nej. I sitt remissvar till landstinget säger de gemensamt att linjen i stället bör utvecklas och få en attraktivare tidtabell och större turtäthet.

– Den är viktig för ungdomar och pensionärer, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Han gläds över att politikerna för en gångs skull stått eniga över partigränserna.

– Kul att den kraften finns, att när det gäller frågor som är viktiga för Lidingöborna så står alla partier gemensamt och arbetar för Lidingöbornas bästa, säger han.