Politiker: ”Inte rimligt med nannies”

Jelena Drenjanin (M) anser att familjer får lösa barnvakter själva.
Jelena Drenjanin (M) anser att familjer får lösa barnvakter själva.
Michaela Lööf (S) tycker att barn inte ska behöva väckas mitt i natten.
Michaela Lööf (S) tycker att barn inte ska behöva väckas mitt i natten.
Huddinge kommun hänvisar familjer till privata barnvaktsföretag, efter att politikerna i år tagit bort de kommunala ”nattis-barnvakterna”.
– Det är inte rimligt att ha kommunala nannies, säger politikern Jelena Drenjanin (M).

Fram tills i år har kommunen betalt ”nattis-barnvakt” i hemmet för barn upp till 13 år, förutsatt att familjerna själva ordnat barnvakten. För ett par år sedan ökade antalet barnvakter och därmed också kostnaden, varpå kommunen började se över systemet.

Enligt kommunen finns flera skäl till varför barnvakterna tagis bort. Kommunen anser att det är  tryggare och säkrare för barnen, och personalen, att vara på nattis-verksamhet med utbildad personal, där det finns mer än en vuxen som ser efter barnen och kommunen har insyn i personalens arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Kalkyl saknas

Kommunen vill inte heller att barnvakter jobbar ensamma i familjers hem. Att ha två barnvakter i hemmet för barn upp till 13 år blir för dyrt, anser Jelena Drenjanin (M), ordförande i grundskolenämnden som beslutat om förändringarna.

Kommunen har dock inte räknat på vad det skulle kosta att ha barnvakter i hemmet för barn på mellanstadiet, som nu lämnas utan kommunal ”nattis”-verksamhet.

– Det är inte rimligt att vi har två anställda som går hem till en familj för omsorg. Alla kommuner gör på sitt sätt utifrån förutsättningar och politisk vilja. Vi har tittat på vad vi kan erbjuda som är en trygg och kvalitetssäkrad verksamhet. Därför erbjuder vi nattis och nu utökar med lågstadiebarn. Vi har en mycket bra sådan omsorgsform, säger Jelena Drenjanin.

Nattviolen är öppen för barn upp till 10 år. Var ska mellanstadiebarn numera ta vägen när föräldarna jobbar?

– Det finns företag som erbjuder barnvakt med skatteavdrag.

Det kan kosta flera tusen kronor i månaden. Vad ska föräldrar som inte har råd göra?

– Det är ett beslut som man får se över själv. Vi har ingen möjlighet att gå in där. Vi har sett över vad som ligger inom ramen för vår skyldighet, säger Drenjanin.

S: ”Farlig utveckling”

Socialdemokraterna och Miljöpartiet är kritiska till att de kommunala barnvakterna försvunnit. De har föreslagit att ”nattis-omsorg” för barn upp till 13 år ska införas, och att barn som har särskilda behov ska få barnvakt i hemmet.

– Beslutet som röstades igenom av Moderaterna riskerar att leda till att föräldrar tvinga säga upp sig om de inte själva kan anordna barnomsorg på kvällar och nätter. Det är en farlig utveckling eftersom vi behöver fler som jobbar, inte färre, säger Michaela Lööf (S), andre vice ordförande i grundskolenämnden”