Politiker skänkte arvoden

NACKA Nackapolitikerna väntades vid gårdagskvällens fullmäktige besluta om att skänka sina arvoden för sammanträdet till människor på flykt. Räknat på att arvodet är 62 kronor per timme kvällstid, och att ersättning betalas ut under max tre timmar, väntades summan totalt nå upp till 22 000 kronor från de 61 ledamöterna och ett 20-tal ersättare.

Politikerna kunde själva välja vilken organisation de ville skänka sina respektive arvoden till.