Politiker försvarar kritiserad snöröjning

Christian Ottosson, (C), ansvarig politiker för Huddinges snöröjningen.
Christian Ottosson, (C), ansvarig politiker för snöröjningen.
Kommunen borde lägga mer pengar på årets snöröjning. Det anser den ansvarige politikern Christian Ottosson (C).
– Det finns inget besparingskrav på snöröjningen, säger han.

De senaste veckorna har Mitt i rapporterat om snökaoset som uppstod för ett par helger sedan. Många invånare blev insnöade och hade svårt att ta sig fram och kritiken mot snöröjningen var stor.

Även plogföretagen vittnade om en ovanligt dåligt plogvinter – enligt dem skickar kommunen ut snöröjarna senare i år för att spara pengar.

Kommunen medgav att det finns ett ”ansträngt ekonomiskt läge” och att plogbilarna därför inte kallas ut för tidigt.

Kostnaderna skenade

Nu vill Christian Ottosson (C), ordförande i klimat- och stadsmiljönämnden, betona att det inte finns något besparingskrav på årets snöröjning.

Detta trots att förra årets vinterväghållning kostade cirka 60 miljoner kronor i stället för de drygt 30 miljoner kronor som var budgeterade.

Christian Ottosson, (C), ansvarig politiker för snöröjningen.

Christian Ottosson, (C), ansvarig politiker för snöröjningen.

Att kommunen slipper sätta ett besparingskrav på årets snöröjning beror på att kommunstyrelsen, kommunens övergripande kassa, tar en stor del av den extra kostnad som uppstod. Därmed behöver inte vinterväghållningen snaras åt.

Kan bli mer pengar

I stället tycker Christian Ottosson att årets budget för vinterväghållningen; såsom snöröjning, halkbekämpning och grusupptagning; borde utökas.

Vi kan aldrig kalla ut snöröjarna så ofta som vi skulle vilja

Christian Ottosson

– Ingen läsare bör tro att vi minskat på snöröjningsbudgeten. Tvärtom vill jag att vi utökar den i år, även om inget beslut är fattat än. Sett till halkskador kanske budgeten borde utökas mer. Det är en diskussion som vi får ha, säger han.

SnöHuddingeAnnaEk

Efter snökaoset nyligen fick invånarna skotta infartsparkeringen i Flemingsberg själva. Foto: Anna Ek.

Men plogföretag och förvaltningen vittnar om dålig ekonomi och att plogbilarna styrs efter det. Hur går det ihop med att det inte finns ett besparingskrav?

– Det ser jag som att man har budgetdisciplin. Vi har haft stora kostnader för vinterväghållningen och alla verksamheter måste försöka hålla budgeten. När man väljer att inte kalla ut snöröjarna är det en avvägning som görs, både sett till ekonomi och tillgänglighet. Det är kostnadsmedvetenhet. Vi kan aldrig kalla ut snöröjarna så ofta som vi skulle vilja, eftersom vi har en budget att förhålla oss till. Det kan kosta runt 1,5 miljon kronor att skicka ut snöröjarna för att ploga hela kommunen en gång, säger Christian Ottosson.

”Blev fel i Stuvsta”

Du vill satsa mer pengar på årets vinterväghållning. Kommer det bli mer plogat då?

– Då kan vi lägga mer pengar på att åtgärda de fel som invånarna berättar för oss. Därför är det så bra om man felanmäler, säger Christian Ottosson.

Snöslask i Stuvsta

Översvämmat torg i Stuvsta efter snökaoset. Foto: Björn Thulin.

Vad tycker du om årets snöröjning? Till exempel den ”översvämning” som uppstod på Stuvsta torg efter den snörika helgen?

– I Stuvsta blev det väldigt fel, även om jag inte har en teknisk förklaring till varför. Hade man tagit bort snön snabbare hade det inte blivit så tokigt. Men generellt tycker jag att snöröjningen har fungerat bra. Jag vill rikta ett stort tack till alla som snöröjer. Det är ett kritiskt arbete när temperaturen svänger från minus 10 till plus 5.

Vissa läsare har sagt att de hellre vill se bättre snöröjning i stället för sänkt skatt. Kommentar?

– Kommunens verksamheter är dyrare jämfört med andra kommuners. Därför ska vi effektivisera. Men snöröjningen är en ganska liten del av hela kommunens verksamhet så jag tror inte att vi skulle ha mer pengar över till snöröjning även om vi inte sänkte skatten.