Politiker stoppar restaurang i villa

Det blir troligen ingen restaurang för Behnam Saliba i Segeltorp. Politikerna i samhällsbyggnadsnämnden tog parti för grannarna och satte stopp för planerna.

Behnam Saliba vill ändra detaljplanen så att han kan öppna en liten restaurang i en del av sitt hus på Häradsvägen, där det tidigare varit kiosk.

Kommunens handläggare tyckte det var ett bra förslag, husets placering passar utmärkt, men när politikerna i samhällsbyggnadsnämnden skulle fatta beslut gick de på grannarnas linje.

Som Lokaltidningen Mitt i berättade förra veckan hade 15 grannar skrivit upprörda brev, alla med samma innehåll, för att stoppa Behnam Saliba. ”Vi ska inte ha något gatukök”, ”Helt oacceptabelt”, stod det i breven som också insinuerade att Saliba inte skulle klara hygienkraven för en restaurang.

– Vi har inte tagit ställning i någon grannfejd, försäkrar Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Han menar också att beslutet inte har med Salibas lämplighet att göra.

– Det är ett trafiksvårt läge, säger Tomas Hansson och hänvisar till att det skulle vara olämpligt att bedriva handel i fastigheten eftersom det skulle innebära att kunder parkerade utanför.

Men Häradsvägen är redan trafikerad och huset är granne med en livsmedelsaffär och en elaffär. Det är ju ett lokalt centrum, tomten kan användas som parkering?

– Just därför, det vore olyckligt att bidra med ytterligare, säger Hansson.

Ann-Marie Högberg (S) har tagit samma ställning, men för henne är det inte bara trafikfrågan som varit avgörande.

– Ett gatukök kan innebära störningar med os och trafik, säger hon men är samtidigt inte främmande för annan typ av handel i fastigheten.

Hon betonar att det bara är en återremiss och att något beslut ännu inte är fattat.

Någon trafikutredning har inte gjorts och inte heller beställts av politikerna.

Nu får kommunens handläggare Åke Andersson i uppdrag att ta fram ett nytt underlag för beslut.

– Jag vet inte varför nämnden kommit fram till sitt beslut. Men det är politikerna som bestämmer, konstaterar Åke Andersson och säger att det är ganska sällan det blir återremiss.

Behnam Saliba har rätt att överklaga ett slutligt beslut till länsstyrelsen.