Politiker tvekar om nya bostäder

Hammarbyhöjden En våning måste bort, anser allianspartierna i stadsdelsnämnden om förslaget på två bostadshus med sammanlagt 60 lägenheter som stadsbyggnadskontoret föreslår ska byggas på Finn Malmgrens väg. Man tycker också parkeringsfrågan måste lösas och att placeringen av husen bör utredas vidare.

S och MP anser att förskoleplatser ska arbetas in i detaljplanen och att tillgången till Nackareservatet inte får begränsas. V anser att det inte bör byggas alls där.