ANNONS

Politiker väntar med läsplattor

ANNONS

SPÅNGA-TENSTA Miljöpartiet vill att nämndhandlingarna i stadsdelen ska skickas ut digitalt via läsplattor. Partiet anser att det skulle göra det politiska arbetet mer effektivt och minska miljöbelastningen.

I dag budas handlingarna över till politikerna i stadsdelen.

Förvaltningen ser positivt på förslaget. Men de tycker att stadsdelen ska vänta med att införa läsplattor tills tjänsten är mer utvecklad och tills det går att beräkna vilka kostnader det leder till.

Majoriteten i stadsdelsnämnden vill också avvakta förändringen.