Min lokala hjälte

Politiker vill bygga äldreboende före skola

Den nya grundskolan i Fornuddsparken får vänta. Först ska det nya äldreboendet byggas.

Så vill kommunstyrelsen prioritera att bygga i parken.

Allianspartiernas förslag har varit en lång följetong. I stora drag går det ut på att bygga en grundskola i Fornuddsparkens norra del. Fornuddens skola ska rivas och ersättas av bland annat ett nytt äldreboende och det nuvarande äldreboendet rivas.

I onsdags tog politikerna i kommunstyrelsen beslut om i vilken ordning de vill bygga i parken.

Ett scenario var att bygga det nya äldreboendet parallellt med den nya skolan. Men det andra förslaget vann och röstades igenom av en oenig kommunstyrelse.

Planen är att äldreboendet Ängsgården ska stå kvar och användas till dess att det nya äldreboendet är byggt. Då ska Ängsgården rivas och den nya skolan kan börja byggas.

För att göra plats för det nya äldreboendet kommer Fornuddens skolas matsal och idrottshall rivas, enligt kommunens utredning. Det hade varit fallet även om politikerna hade beslutat enligt det andra scenariot.

Det nya äldreboendet kan stå klart hösten 2019 och den nya skolan sommaren 2021, enligt en grov tidsplan. Tjänstemännen som har gjort utredningen räknar med att detaljplanen vinner laga kraft nästa vår eller sommar.