Politiker vill ha åtskild cykelbana

BROMMA Stockholms stad har föreslagit en ny cykelplan som har gått ut på remiss. Stadsdelsnämnder och allmänhet kan nu tycka till om den.

Helen Törnqvist (C) i Bromma stadsdelsnämnd tycker att förslaget i huvudsak är bra för västerort, men att man bör satsa mer på att åtskilja cyklister och fotgängare, särskilt på Bergslagsvägen och Drottningholmsvägen.

– Man borde göra ena sidan till gångväg och den andra till cykelväg i stället för att ha cyklister och fotgängare ska på samma yta, säger hon.