Politiker vill låta hbtq-certifiera del av socialtjänsten

Tyresö kommun ska bli en bättre arbetsgivare för homosexuella, bisexuella, trans- och queer-personer. Man ska också bli bättre på bemötandet av samma grupper. Under nästa år ska därför minst en av kommunens verksamheter hbt-certifieras – en certifiering som bland annat Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, erbjuder. De styrande allianspolitikernas förhoppning är att detta i första hand ska ske inom individ- och familjeomsorgen, i andra hand inom elevhälsan.

– Det är lite ovanligt att hbt-certifiera inom socialtjänsten. Det brukar vara förskolor och vårdcentraler som får en sådan certifiering. Men vi tycker att det är intressant för att de som jobbar inom individ- och familjeomsorgen till exempel ser våld i samkönade relationer och kopplingen mellan hbt-problematik och missbruk, säger kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Saweståhl (M).

Tidigare har alla chefer inom Tyresö kommun fått utbildning i hbtq-frågor. Enligt Fredrik Saweståhl är Bergfotens fritidsgård i Tyresö också först i länets södra delar med en hbtq-profil.