Politiker vill locka lärare med höjd lön

Skolan hör till valets ­hetaste frågor.

I Upplands-Bro är lärar­tätheten och elevernas resultat sämre än genom­snittet i länet.

Fler lärare och fräscha lokaler efterfrågas av föräldrar och fackföreträdare.

I förra veckan gick femåringarna Ingrid och Emma sina första dag­ar i sin förskoleklass på Bergaskolan i Kungsängen. Dagen innan upprop var de på fritids och blev då hämtade av föräldrarna David Lundberg och Anna Waak. Föräldrarnas första intryck av skolan är gott.

– Personalen är trevlig och känns engagerad. Barnen är glada och verkar trivas, säger Anna Waak när hon står utanför Bergaskolans bruna tegelbyggnad.

De nämner båda hög lärartäthet, välutbildade lärare och fräscha lokaler som det mest centrala för skolan.

I Upplands-Bros kommunala skolor finns sju heltidsanställda lärare per 100 elever, enligt siffror från Skolverket från läsåret 2012/2013. Lärartätheten är sämre än länet i stort där motsvarande siffra var 7,4.

Det var 33,5 procent av niorna som inte klarade målen i ett ­eller flera ämnen det läsåret, vilket var nästan 10 procentenheter högre än länet i stort.

Det finns dock ljuspunkter: Det genomsnittliga preliminära meritvärdet för niorna som gick ut kommunens skolor i våras var 230,3. Det är det bästa resultatet på tio år.

Att Upplands-Bro ligger långt ut på pendeltågslinjen gör det många gånger extra svårt att rekrytera och behålla lärare. Inför valet lovar partier ur båda blocken att satsa på höjda lärarlöner som ett lockbete.

Men det krävs mer än höjda löner, anser Christina Nordlander, ordförande vid Lärarförbundets lokalavdelning.

– Det spelar ingen roll om jag får 5 000 kronor mer i lön om jag får helvetiskt mycket att göra, säger hon.

Förutom höjda löner och ett ökat förtroende för lärares kunnande vill Lärarförbundet att arbetsbelastningen minskar och att skolor renoveras.

– Om man minskar gruppstorlekarna kan kvaliteten på undervisningen höjas. Jag har till exempel en kollega som har hand om en klass i årskurs fyra med 31 elever. Varje termin ska hon förbereda utvecklingssamtal för alla de eleverna vilket tar en timme per elev. 31 timmar går åt bara till det, vilket jag tycker är orimligt, säger Christina Nordlander.

Vårterminen har precis dragit i gång på Brunnaskolan. David Lundberg och Anna Waak hämtar sina barn Ingrid och Emma på fritids. I vagnen sitter ettåriga Alva.