Politiker vill slippa åka kana

Kungsholmen För att ta sig upp till Grubbensparken på vintern får man klättra och för att ta sig ner får man åka kana, menar Charlotta Schenholm, Folkpartiets gruppledare i stadsdelsnämnden.

Hon önskar därför att trapporna upp till parken börjar snöröjas. Övre delen skottas i dag av en bostadsrättsförening men Charlotta Schenholm vill att förvaltningen tar sig an den andra delen av trappan.

Stadsdelsnämnden har inte tagit ställning i frågan.