Politikerlöner på Lidingö höjs kraftigt

Lidingö Stads nya politiska styre Amelie Tarschys Ingre (L), Daniel Källenfors (M) och Birgitta Sköld (Lidingöpartiet)
Amelie Tarschys Ingre, Daniel Källenfors och Birgitta Sköld kan få höjda arvoden.
Majoritetspolitikernas arvoden höjs och oppositionens arvoden sänks.
Enligt det nya förslaget till politikerarvoden får kommunstyrelseordföranden Daniel Källenfors (M) 108.800 kronor i månaden efter nyår. Oppositionen rasar.

– Ovärdigt, säger Patrik Buddgård (C).

Nu uppdateras reglementet om ekonomiska villkor för förtroendevalda i Lidingö stad inför nästa år.

Enligt ett förslag som läggs fram till kommunstyrelsens arbetsutskott nu på onsdag ökar arvodet kraftigt för några befattningar medan de sänks rejält för andra.

Det är ovärdigt att kommunalråden höjer sina egna löner med upp till 22 000 kronor i månaden

Patrik Buddgård

De fyra kommunalråden med kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) i spetsen får arvodesökningar på mellan 16000 och 22000 kronor i månaden, enligt förslaget som Mitt i tagit del av.

Principen är att kommunalråden och de andra förtroendevalda får en viss procentsats av en statsrådsarvode. För Daniel Källenfors innebär det att han får ett månadsarvode på 108.800 kronor i månaden, det vill säga 80 procent av ett statsrådsarvode.

Oppositionen rasar mot höjda arvoden

– Det är ovärdigt att kommunalråden höjer sina egna löner med upp till 22 000 kronor i månaden samtidigt som ersättningen till funktionsnedsatta som arbetar inom Ö-gruppen halveras, säger oppositionspolitikern Patrik Buddgård (C), i ett press meddelande, där Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet gemensamt kritiserar arvodesförslaget.

Deras gemensamma hållning är att den kostnaden för Lidingö stads politiska organisation ska minska.

Det är också sannolikt att de, som arvoderade oppositionspolitiker, får mindre i sina plånböcker om förslaget antas.

Mitt i har söker Daniel Källenfors (M) för en kommentar om planera på att höja majoritetens arvoden.

 

Fakta

Så mycket ska kommunalråden på Lidingö tjäna

Kommunstyrelsens ordförandes:  80 procent av ett statsrådsarvode: 108.800 kronor/månad

Övriga heltidsarvoderade kommunalråds arvoden:  60 procent av ett statsrådsarvode: 81.600 kronor/månad

Oppositionsrådets arvode: 40 procent av ett heltidsarvoderat kommunalrådsarvode: 32.600 kronor/månad

Varken majoritetens eller oppositionens kommunalråd är, ännu formellt tillsatta. Rimligt är dock att majoritetspartiernas gruppledare Amelie Tarschys Ingre (L), Birgitta Sköld (Lp), Carl-Johan Schiller (Kd) och Daniel Källenfors (M), blir majoritetens kommunalråd. Det är också rimligt att anta att gruppledaren för öns största oppositionspart, Centerpartiet och Patrik Buddgård, får posten som oppositionsråd.