Politikerna backar: Dalen får boendeparkering

Oskar Willers var en av många Dalenbor som protesterade när bilägare där nekades boendeparkering med hänvisning till att det fanns tillräckligt med parkeringar i p-hus. Nu har trafikkontoret upptäckt att parkeringar försvunnit och staden är tvungen att backa.
Oskar Willers var en av många Dalenbor som protesterade när bilägare där nekades boendeparkering med hänvisning till att det fanns tillräckligt med parkeringar i p-hus. Nu har trafikkontoret upptäckt att parkeringar försvunnit och staden är tvungen att backa.
Det har lönat sig protestera för Dalenborna. Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) lovar nu att trafiknämnden ska besluta om boendeparkering.
– Vi inser att vi måste låta dem få boendeparkering, säger Helldén.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om att Dalen undantogs när boendeparkering infördes i Söderort i höstas. Trafikkontoret ansåg att det fanns tillräckligt med parkeringsplatser på tomtmark och i p-hus och insåg först efter att boende protesterat att så inte alls längre var fallet.

– Vi har gått igenom situationen i Dalen och det är helt korrekt att när en del fastigheter ombildades till bostadsrätter hängde parkeringar inte med, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Trafiknämnden kommer därför vid sammanträdet i december att ta upp frågan om möjlighet till boendeparkering för Dalenborna. Förslag till beslut är att trafikkontoret ska pröva ansökningar om p-tillstånd ”från boende i enskilda fastigheter i Enskededalen” och att bilägarna ska få ställa sig i Hammarbyhöjdens parkeringsområde.

Dalenbor får förtur i  p-hus

Daniel Helldén framhåller att det på sikt fortfarande är stadens intention att färre ska parkera på gatan och fler i parkeringshus. Både trafikkontoret och boende har berättat att bilägare från innerstan hyr plats i Dalens p-hus i dag. Lokaltidningen Mitt i kan avslöja att staden därför har fört en dialog med Svenska Bostäder. Dalenborna ska prioriteras upp, lovar Helldén.

– Vi har pratat med Svenska Bostäder som kommer ändra sina förtursregler. I första hand kommer de som bor i deras egna lägenheter och i andra hand boende i Dalen.

Dalenbo: Lite vilda västern för att få p-plats

Oskar Willers sa nyligen till lokaltidningen Mitt i att det är ofattbart att staden inte kände till parkeringsbristen i Dalen. Han berättar att familjen ibland har tur att få en parkering på den lilla gatan intill deras egen gård. Men det är inte många bilar som får plats där.

– Det är lite vilda västern för att få en plats på våra gator, sa han då.

Läs också om parkeringsplanens gratisgräns mellan Kärrtorp och Bagarmossen och den nya p-avgiften som staden lagt på bilägare.