Politikerna i Botkyrka ska bli fler

Botkyrka kommun ska få fler politiker.
Botkyrka kommun ska få fler politiker.
Antalet ledamöter i Botkyrkas kommunfullmäktige föreslås öka från 61 till 75 ledamöter.
Enligt ett förslag i kommunstyrelsen ska fler ledamöter ge möjligheter för fler kommuninnevånare att engagera sig politiskt.

Förslaget kommer upp hos kommunstyrelsen på måndag och gäller mandatperioden 2018-2022.  I underlaget till beslutet står att fler ledamöter skulle ”skapa bättre förutsättningar för politisk representation och skapa möjligheter för fler kommuninvånare att engagera sig politiskt”. 14 extra ledamöter och ytterligare sju ersättare beräknas kosta 480 000 kronor om året.

Politikertätare i Salem

På varje ledamot i kommunfullmäktige går det i dag 1 486 Botkyrkabor. I Salem som har 31 ledamöter går det 536 Salembor på varje ledamot.

Botkyrkas kommunfullmäktige som än så länge är 61 personer till antalet har sista ordet i frågan.

Fakta

Så många politiker har kommunerna på Södertörn

Nykvarn: 31 ledamöter och 342 innevånare per ledamot
Salem: 31 ledamöter och 536 innevånare per ledamot
Nynäshamn: 41 ledamöter och 677 innevånare per ledamot
Tyresö: 51 ledamöter och 924 innevånare per ledamot
Haninge: 61 ledamöter och 1388 innevånare per ledamot
Botkyrka: 61 ledamöter och 1486 innevånare per ledamot
Södertälje: 61 ledamöter och 1551 innevånare per ledamot
Huddinge: 61 ledamöter och 1763 innevånare per ledamot
Källa: Botkyrka kommun