Politikerna: Därför måste Upplands-Brogymnasiet skära ner

Kommunalrådet Lisa Edwards (C)
Lisa Edwards (C) är ordförande i kommunens nybildade gymnasie- och arbetslivsnämnd.
Nu kommenterar ansvarigt kommunalrådet Lisa Edwards (C), bakgrunden till beslutet att tolv heltidstjänster försvinner från Upplands-Brogymnasiet, samt att en rad inriktningar lägger ner.
– Det är klart att det är mycket oro på skolan. Jag önskar självklart att det inte skulle behövas, men det gör det nu, säger Lisa Edwards.

Mitt i har rapporterat om de besparingskrav som väntar Upplands-Brogymnasiet (UBG) som en följd av skolans tuffa ekonomiska situation med ett underskott på fem miljoner från förra året.

Till nästa läsår försvinner tolv heltidstjänster och fem av skolans inriktningar läggs ner. Fackliga förhandlingar pågår.

Lisa Edwards (C) är kommunalråd och ordförande i kommunens nybildade gymnasie- och arbetslivsnämnd.

– Att så många tjänster berörs på en gång är inte vanligt, men det är inte bara lärare, utan det är andra också. Det är klart att det är mycket oro på skolan. Jag önskar självklart att det inte skulle behövas, men det gör det nu.

Miljöpartiet: ”väcker en del frågetecken”

Miljöpartiet finns inte representerade i den nya nämnden. Gruppledaren Sara Ridderstedt är starkt kritisk till hur besparingsbeslutet har hanterats och kallar det ”odemokratiskt”.

– Upplands-Brogymnasiet är norrorts näst populäraste gymnasieskola. Att då sparka tolv lärare och lägga ner flera inriktningar väcker en del frågetecken. Av dagordningar och protokoll för nämndens sammanträden framgår inget om att slakta UBG.

Rapporter om sämre resultat

Lisa Edwards menar att en förklaring till beslutet att skolan nu måste spara finns att hämta i utbildningsnämndens arbete – då denna fortfarande hanterade gymnasiefrågor.

– Det fanns ekonomiska rapporter som visade på att resultatet skulle bli sämre. Sedan finns det en viss del av gymnasiets verksamhet som har varit finansierad med statsbidrag och dessa blev mycket lägre än vad de har varit förut.

Upplands-Brogymnasiet är norrorts näst populäraste gymnasieskola. Att då sparka tolv lärare och lägga ner flera inriktningar väcker en del frågetecken.

Sara Ridderstedt, gruppledare Miljöpartiet

 

Av kommunens årsredovisning för 2018 framgår att UBG ”blev drabbat med 3 miljoner mindre i statsbidrag än prognostiserat.”Lisa Edwards syftar precis som facket på UBG och rektorn Christian Eklöv Hagman på de statsbidrag skolan fått från Migrationsverket för att ta emot nyanlända.

Länsprislistans påverkan

Facket anser också att länsprislistan, alltså den prislista som reglerar hur mycket pengar kommunerna ska få av varandra beroende på var eleverna väljer att plugga, påverkat ekonomin på skolan negativt. Kostnaden för elever på en del program har ökat, men inte ersättningen från deras hemkommuner.

– Organisationen på skolan har varit lite för stor i förhållande till de pengarna vi får enligt länsprislistan, säger Lisa Edwards.

Mitt i har upprepade gånger sökt kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) för en kommentar.