Politikerna röstade för nytt kommunhus

Under onsdagen beslutade kommunstyrelsen att gå vidare med ett nytt kommun- och kulturhus vid Sjödalsparken.

Mitt i Huddinge har tidigare berättat om förslaget att bygga ett nytt kommun- och kulturhus vid Sjödalsparken. Under onsdagen lyftes frågan i kommunstyrelsen som röstade för att fortsätta planeringen för ett nytt kommunhus, med en rösts övervikt.

De borgerliga, Drevvikenpartiet, Huddingepartiet och Sverigedemokraterna var för förslaget.

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) har tidigare framhållit att satsningen skulle ge effektiva och nya lokaler samt ett kulturhus med aula och utveckling av Sjödalsparken – under förutsättning att hyreskostnaderna inte får skilja sig för mycket mot vad de gör i dag.

Socialdemokraterna har tidigare uttryckt kritik mot planerna och velat se en annan lösning. Under onsdagens sammanträde röstade s-representanterna nej till att gå vidare med ett nytt kommunhus på det sätt som föreslagits.

– Kommunen har en ansträngd ekonomi, både på kort och på lång sikt, samtidigt som behoven av investeringar i nya förskolor, skolor och äldreboenden är stora och nödvändigheten av upprustning av befintliga lokaler är omfattande. I ett sådant läge förvånar det att M och SD väljer att gå vidare med kommunhusprojektet, säger Emil Högberg (S), gruppledare och kommunalråd, i ett pressmeddelande.

Miljöparitet jublar inte heller.

– Vi är mycket oroade! Att bygga ett nytt stort kommunhus i det ekonomiskt allvarliga läget vi har framför oss, är både otaktiskt och okänsligt, säger Marica Lindblad, gruppledare och kommunalråd för miljöpartiet

Ärendet kommer nu att gå vidare till kommunfullmäktige för beslut.