ANNONS

Politikerna: Skjutningarna en nationell kris

Karin Wanngård (S) och Anna Köning Jerlmyr (M).
Karin Wanngård (S) och Anna Köning Jerlmyr (M).
Samtliga partier i Stockholms stadshus som Mitt i talat med menar att dödsskjutningarna är en nationell kris.
– Det är en nationell kris, säger finansborgarråd Karin Wanngård (S).
Så här vill Stockholms politiker stoppa våldet i förorterna.
ANNONS

Mitt i frågade samtliga partier i Stockholms stad:

  • Hur ska man komma tillrätta med våldsspiralen i stadens förorter?
  • Anser ni att skjutningarna är en nationell kris?

Karin Wanngård (S), finansborgarråd:

– De här kriminella individerna och gängen som ligger bakom skjutningarna måste bort från våra gator och torg. Att bekämpa den här typen av grova våldsdåd är en polisiär uppgift, det är viktigt att betona. Kommunen har ett stort ansvar när det kommer till det brottsförebyggande arbetet. Stadens närvaro är central. Vi har satsat stort på en trygghetsfond som ska gå till bland annat kamerabevakning och säkerhetshöjande åtgärder i stadsmiljön. Vi bygger också ett polishus och stärker upp stadens arbete med ungdomar i riskmiljöer genom att satsa stort på avhopparverksamhet, Framtid Stockholm Järva och de sociala insatsgrupperna. Vi måste strypa rekrytering till de kriminella gängen.

”I det förebyggande arbetet måste vi självklart samlas över kommungränser”

Karin Wanngård (S)

– Ja, de kriminella gängen rör sig över kommun- och även landsgränser och måste naturligtvis bekämpas nationellt. Polisen måste få rätt resurser för att få bort de som ligger bakom skjutningarna från våra gator och torg. I det förebyggande arbetet måste vi självklart samlas över kommungränser men även i ett internationellt samarbete.

Anna König Jerlmyr

Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd:

– Polisnärvaron måste öka i utsatta områden. Vi föreslår den största satsning på lag och ordning på över 20 år som ska gå till 10 000 fler polisanställda varav 2 600 till Stockholm, högre polislöner och att en temporär polisstation kommer på plats i Järva, idag saknas det. För att underlätta polisens arbete vill vi se kameraövervakning på utsatta platser, att ordningsvakter får ökade befogenheter och etablering av jourdomstolar med möjlighet att straffa brottslingar inom en vecka. Idag kan den som grips med illegala vapen vara på fri fot inom några timmar.

”Vi är nu det land som har flest dödsskjutningar i Norden. Det tycker jag är utan tvivel en nationell kris. Regeringen måste nu visa på handlingskraft.”

ANNONS

Anna Köning Jerlmyr (M)

– Ja. Vi är nu det land som har flest dödsskjutningar i Norden. I Sverige har det skett cirka 300 skjutningar varav 43 dödsskjutningar under 2017. Nästan hälften av de dödsskjutningarna, 19 stycken, har skett i Stockholms utsatta områden. Det tycker jag är utan tvivel en nationell kris. Vi har alltså områden i Sverige där människor löper större risk att hamna i skottlinjen på allmänna platser i tätbebyggda områden. Skjutningarna tar stora polisiära resurser i anspråk som gör att andra utredningar om sexualbrott blir lidande. Regeringen måste visa på handlingskraft mot det upptrappade våldet.

Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd:

– Ingen ska behöva utsättas för våld eller otrygghet. Miljöpartiet vill vi se både fler poliser och tidiga insatser från socialtjänsten som enligt forskningen är det som har mest effekt för att komma åt roten till problemet. Därför satsar vi bland annat på stadens avhopparverksamheter och vi har gjort omfattande satsningar på barn- och ungdomsvården för att fler barn, unga och familjer ska kunna få hjälp i tid. Vi arbetar även för att motverka segregationen i staden genom satsningar på skola och fler arbetstillfällen.

– Ja. Vi ser en ökning av både skjutningar och skjutningar med dödlig utgång. Så pass allvarligt våld måste mötas på bred front där insatser görs av såväl staden och polisen som av andra myndigheter. Dessutom behöver vi arbeta tillsammans med civilsamhället och lokala aktörer. Varje liv som går till spillo är en tragedi för närstående och boende i området. Men det dödliga våldet kan inte reduceras till en fråga som enbart rör Rinkebyborna eller Vårbergsborna utan detta är något som berör alla oss som bor i Sverige.

Ann-Margrete Livh, skärmdump

Ann-Margarethe Livh (V), bostads- och demokratiborgarråd:

– Det finns tyvärr inget enkelt svar. När beväpnade kriminell hänsynslöst skjuter på öppen gata eller på andra sätt sätter liv i fara, är det en fråga som bara polisen kan hantera. Kommunens ansvar är att ge sina innevånare ett så gott liv som möjligt, så att ett liv i kriminalitet inte blir en lockelse eller utväg. De som blivit grovt kriminella ska gripas av polisen och sedan rehabiliteras av kriminalvården. Men det är viktigt att hålla isär vad kommunen ska göra och vad polisen ska göra, även om vi förstås ska samarbeta och stärka varandra.

”Vi behöver en nationell strategi. Det här kan inte lösas av någon enskild stad på egen hand.”

Ann-Margarethe Livh (V)

– Det är uppenbart att skjutningarna äger rum på flera platser över hela landet i stundtals sammanhängande förlopp, och därför är det något som inte kan lösas av en enskild stad på egen hand. Vi behöver en nationell strategi som ger de resurser som krävs för att stoppa skjutningarna och våldet. Exakt vilka resurser som behövs för att stoppa skjutningarna, och hur man bäst kan utverka de resurserna är något som polis och rättsväsende måste fundera över.

Lotta Edholm

Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd:

– Alla länkar i rättskedjan behöver stärkas upp. Poliskrisen gör att poliser lämnar yrket och antalet poliser i Stockholm minskar år för år. Liberalerna har föreslagit större resurstillskott för ett stärkt rättsväsende än något annat parti. Regeringen måste inse att trygghetskrisen är akut och att polisen måste stärkas kraftigt. Stadens S-styre måste också sätta in kraftfulla åtgärder för att förebygga brott, försvåra för brott att begås och förenkla att brott kan klaras upp, som kameror. Det behövs sociala insatser för att ge alla Stockholms unga bra framtidschanser.

– Ja. Liberalerna har länge varnat för att utvecklingen i Stockholm kunde komma att närma sig de våldsnivåer som tidigare fanns i Göteborg, om inte stadens ledning tydliggjorde för regeringen att vi behövde större polisiära resurser och andra åtgärder mot brottsligheten. Nu är vi tyvärr i det läget. Utbredningen av kriminella nätverk med våldskapital måste betraktas som en nationell kris. Skjutningarna är ett symptom, men de kriminella strukturerna drabbar alla människor som bor i områden där gängen mobiliserar. Vi ser hur lokalsamhällen mitt i Stockholm tas som gisslan av kriminella, och det kan vi liberaler aldrig acceptera.

Anna Rantala Bonnier (FI), gruppledare:

– Vi måste få ett slut på våldsspiralen som tar livet av unga människor. Vi ser att kriminaliteten och våldet kryper ned i åldrarna. vi måste arbeta uppsökande och förebyggande och fånga upp barn i riskzon och ge stöd till deras föräldrar. Därför satsar vi på fler fältare som ska jobba med yngre ungdomar och ökat stöd till familjer. Viktigt är även avhopparverksamhet till de som vill lämna våld och kriminalitet samt ett nära samarbete med civilsamhället. Staten måste också ta sitt ansvar för polisiära och trygghetsskapande åtgärder.

– Ja vi ser dödsskjutningarna som en nationell kris. Runt om i landet har detta skett i områden som präglas av fattigdom, arbetslöshet och trångboddhet. Därför behövs akuta och långsiktiga åtgärder på lokal och nationell nivå. Polisen måste ha resurser och möjligheter att utreda brott, men vi måste också komma tillrätta med tillgången på vapen och vi har sedan tidigare önskat att regeringens vapenamnesti ska tidigareläggas. Samtidigt måste sociala resurser sättas in för att minska klyftorna i samhället och ge unga hopp om en framtid fri från våld och kriminalitet.

Karin Ernlund (C), gruppledare:

– Otryggheten måste stoppas nu och då behöver poliser och övervakningskameror komma på plats omedelbart. Stockholm håller på att klyvas och då behövs långsiktiga lösningar. Vi vill flytta kommunala jobb till ytterstaden, minska arbetslösheten och stödja företagare i otrygga områden. Trygghet är inte förhandlingsbart.

– Det är både en lokal och nationell kris. Otrygghet och oro har en tendens att sprida sig och vi måste visa kriminella att vi inte accepterar att de sprider otrygghet. I Stockholm, men också i hela Sverige, behövs det mer poliser men också ett helhetsgrepp för att minska otryggheten.

Kristdemokraterna, Erik Slottner (KD) gruppledare:

– Nu krävs både akuta reaktiva åtgärder och långsiktiga preventiva. Omgående behövs fler poliser, skärpta straff, fler trygghetskameror, lokala ordningsvakter med utökade befogenheter samt utegångsförbud för personer under 18 år som deltar i upplopp eller finns med i kriminella gäng. På längre sikt behövs fler arbetstillfällen, fler sociala insatsgrupper, utökat föräldrastöd, en bättre integrationspolitik, trygga upplysta stadsmiljöer och en välfungerande skola.

– Det är definitivt en nationell kris då detta är platser där statens våldsmonopol delvis är satt ur spel och där kriminella gäng och nätverk begränsar de boendes frihet och trygghet. Jämför man mordfrekvensen på Järvafältet per invånare är denna högre än snitten för länder som Nicaragua, Filippinerna, Bangladesh och Albanien vilket är fullkomligt oacceptabelt.

 


Sverigedemokraternas gruppledare i Stockholms stad har valt att inte delta i enkäten. 


Fakta

Det här är en nationell kris

  • Hotar målen för samhällets säkerhet
  • Människors liv och hälsa
  • Samhällets funktionalitet
  • Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter
  • Nationell suveränitet
  • Påverkar flera delar av landet och flera samhällsviktiga funktioner
Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.