Politikerna svarade på läsarnas frågor

Mitt i:s reporter ställde läsarnas frågor till Mikael T Eriksson och Stefan Bergström.
Mitt i:s reporter ställde läsarnas frågor till Mikael T Eriksson och Stefan Bergström.
Vi bad er läsare om frågor och synpunkter på byggande via vår Facebooksida.

De bollade vi vidare till ansvariga politiker, Mikael T Eriksson, MTE, (M) och Stefan Bergström, SB, (C).

Britt Piltto: Blir det några hyresrätter så att våra ungdomar kan flytta till eget boende?

SB: Det har funnits mål om 25 procent hyresrätter vid nyproduktion. Men jag tycket inte man ska låsa sig vid siffror. Krasst får vi in mer pengar om det byggs bostadsrätter, det är alltid ett övervägande. Vid gamla kommunhuset byggs till exempel en tredjedel hyresrätter och i Hallonbergen invigdes 200 studentbostäder i höstas. Vi tittar på fler platser.

Gittan Johansson: Sundbyberg är så litet, det är färdigbyggt.

MTE: Vi har en massa plats, i stadskärnan, i Ursvik, Rissne och Hallonbergen. Så länge det finns plats ska vi fortsätta bygga.

Leif Gustavsson: Hur blir det med boendeparkeringen i centrum och Lilla Alby. Det är kaos!

SB: Sundbyberg ska inte vara en infartsparkering. Den 1 juli höjs p-taxan, på det sättet kan man bli av med problematiken. Men vi kommer även i fortsättningen att prioritera gående, cyklister och rullstolsburna.

Salvador Perez: Fina förslag på nya byggen i Hallonbergen. Men vilka strategier finns för att göra Hallonbergen och Rissne tryggare för barnfamiljer?

SB: Det blir tryggare när man bygger mer och bättre miljöer, det hänger ihop. Tvärbanan dras genom Rissne, det ökar också tryggheten. Sedan behövs förstås insatser på arbetsliv och fritid i området.

Ulla Bergendahl: Det räcker nu.

MTE: Tillväxt är bra för Sundbyberg. Ju fler människor desto bättre, det skapar underlag för service och Sundbyberg drar sitt strå till stacken i bostadsbristen.