Så vill politikerna öka tryggheten i Tyresö

vakt och kamera collage
Politikerna vill satsa på kameraövervakning bland annat.
Politiker i Tyresö kräver nu att polisen ska öka sitt fokus på Tyresö. Det kravet tillsammans med en rad andra satsningar ska göra kommunen tryggare.
– Vi är beredda att pröva användandet av kameraövervakning, säger Fredrik Saweståhl (M).

I veckan har det vid flera tillfällen varit oroligt i Tyresö. På onsdagskvällen var det bilbränder och skadegörelse i Granängsringen. kvällen innan hade polisen fått motstå stenkastning i samma område.

Samtidigt har den politiska ledningen i kommunen beslutat om ytterligare satsningar för att öka tryggheten i Tyresö.

I grunden tryggt

– Tyresö är i grunden en trygg och säker kommun med jämförelsevis låg brottslighet. Under det senaste året har dock ett antal incidenter ägt rum som vi ser mycket allvarligt på. Det gör att vi nu stärker och ökar tempot i trygghetsarbetet, säger kommunstyrelseordförande Fredrik Sawestål (M).

Bland annat vill kommunen att polisen ska rikta sitt fokus mer på Tyresö och att både fler vakter och poliser ska synas mer i otrygga områden.

Öppnar för kameraövervakning

– Vi kommer inte ge oss förrän polisen ökar sitt fokus på Tyresö permanent. Inte minst gäller det på de mest utsatta platserna enligt de medborgarlöften som polisen och kommunen antagit. Detta har Tyresös skattebetalare rätt att kräva. Just nu är det bara för dåligt, säger Fredrik Saweståhl.

De områden som har pekats ut som mindre trygga i trygghetsundersökningen är bland annat Alléplan, Granängsringens torg och Tyresö centrum.

Fredrik Saweståhl öppnar nu även för kameraövervakning i vissa områden.

– Vi är beredda att löpande pröva användandet av kameraövervakning både av ytterligare fastigheter och av platser som upplevs som mindre trygga. Detta som ännu ett led i att skapa trygghet och att motverka skadegörelse och annan brottslighet. I Tyresö ska alla kunna känna sig trygga, säger han. 

”Lösningar här och nu”

Även oppositionen i Tyresö tycker att kameraövervakning och ökad närvaro från poliser och vakter behövs.

– Vi har varit runt i Granängsringen och knackat dörr och pratat med många av de som bor där och många vittnar om en fruktansvärd situation. Det är många som inte vågar lämna sina hem på kvällarna, säger Anita Mattsson (S).

Samtidigt som socialdemokraterna är för kameraövervakning och de andra satsningarna som Fredrik Saweståhl (M) nu berättar om, så vill hon satsa mer förebyggande.

– Kameraövervakning och fler poliser är satsningar som behövs här och nu. Men vi ser också att nedskärningarna på socialtjänsten och skolan de senaste åren har fått konsekvenser. Det har funnits ett antal förebyggande verksamheter inom skola och socialtjänst som har skurits ner på, på grund av besparingskrav från majoriteten. Det finns ett mönster mellan oroligheterna och nedskärningarna, säger Anita Mattsson.

Fakta

Initiativ för ett tryggare Tyresö

  • Kommunens egna vaktbolag ska öka sin närvaro och patrullering i Tyresö från nu och in under hösten.
  • Kommunen har legat på Polisen som lovat se till att det rör sig lite fler bilar och Poliser hos oss i Tyresö under en period i förebyggande syfte.

  • Kommunen och polisen har avgett en rad medborgarlöften om att öka trygghet. De har särskilt fokus på de platser som Tyresöborna pekat ut som mindre trygga i en trygghetsundersökning. Platserna som pekats ut är: Alléplan, Granängsringens torg och bussterminalen i Tyresö Centrum.

  • En inventering av utemiljön för att tryggare kunna ta sig fram till fots och med cykel har initierats. 

  • En överenskommelse har slutits om att bekämpa klotter och skadegörelse mellan kommunen och andra viktiga aktörer på området.

  • Att löpande pröva användandet av kameraövervakning både av ytterligare fastigheter och av platser som upplevs som mindre trygga.

Källa: Tyresö kommun