Politikerna vill ha kvar hotat boende

Edö servicehus i Farsta Strand kan få vara kvar – i torsdags beslutade Farsta stadsdelsnämnd att gå emot förvaltningens förslag om att lägga ner boendet.

Samtidigt försvinner vård- och omsorgsplatserna.

En enhällig nämnd beslutade på torsdagskvällen att behålla Edö servicehus i Farsta Strand.

– Det är det enda servicehuset vi har kvar i stadsdelen, säger nämndens ordförande Lars Bäck (V).

Arbetsmiljöverket konstaterade redan 2012 att toaletterna i den delen av Edö som är vård- och omsorgsboende är för små. Stockholms stad riskerar ett vite på fyra miljoner kronor om det inte åtgärdas.

Enligt förvaltningen och fastighetsägaren Micasa skulle en renovering bli för dyr – därför har man föreslagit att servicehuset läggs ner. I stället skulle dagens 88 platser för vård- och omsorgsboende utökas till 108.

Nämnden anser att det är bättre att i stället lägga ner hela vård- och omsorgsboendet. Det innebär samtidigt att antalet platser på servicehuset kan ut­ökas från 149 till 160.

Lars Bäck menar att stadsdelen kommer att kunna tillgodose antalet vård- och omsorgsplatser ändå.

– Det kommer att byggas en privat anläggning som blir klar 2016 med 72 platser för vård- och omsorgsboende i Farsta Strand. Sen håller Stora Sköndal på att planera ytterligare en utbyggnad, säger han.

Stadsdelsnämnden har sagt sitt, men än är det inte klart – frågan skickas nu vidare cent­ralt.

– Det här var första steget på en ganska lång resa, säger Lars Bäck.