Politikernas förslag: Flytta Nova

Nova - ungdomshuset som på senare tid förknippats med stök och bråk.
Nova - ungdomshuset som på senare tid förknippats med stök och bråk.
Ungdomens hus Nova har haft problem med bråk och stök den senaste tiden. Nu vill politiker flytta verksamheten och hitta lokaler med geografisk spridning.

Det är i ett protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, från deras möte i slutet av april,  som förslaget om att flytta verksamheten från Nova finns.

I protokollet står att man mot bakgrund av incidenter på Nova vill flytta ungdomsenhetens lokaler från det stora samlingshuset Nova till mindre lokaler, spridda över kommunen, främst i centrala Vallentuna och i  södra Vallentuna. Det skulle, enligt texten i protokollet, vara positivt för tryggheten och främja ungdomarnas kontakter med vuxna.

– Vi kommer att rekommendera fritidsnämndnen att omlokalisera Nova, säger Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det är dock inte bestämt att Nova ska flytta. Flytten ska utredas vidare.

I kommunstyrelsens arbetsutskott sitter en liten grupp av kommunens högsta politiker, de skickar sedan ärendet till en nämnd med detaljkunskap i den aktuella frågan, i det här fallet fritidsnämnden.

Funkismello på Nova. Här finns en stor scen.

-Det är ett spännande och viktigt ärende, jag vet att det är på väg och jag står redo att ta mig an det, säger fritidsnämndens ordförande Lars Carlsson (C).

Mer vill han inte säga om om den eventuella flytten. Han påpekar dock att även mindre ungdomsgårdar kan få problem med säkerheten. som exempel kan nämnas gården i Bällstabergsskolan som nu drivs som en mobil enhet.

Torsten ”Tummen” Scott.

Torsten ”Tummen” Scott är chef för ungdomsverksamheten på Vallentuna kommun bekräftar att personalen på Nova känner till flyttplanerna. Han tror att olika personer har olika relation till huset.

– Det är väldigt individuellt, både för personalen och besökarna. Några tycker kanske att Nova är det bästa som hänt och andra att det är på tiden med en förändring.

 

Fakta

Ägs av centrumägare

Ungdomens hus Nova byggdes för ett tiotal år sedan i gamla industrilokaler i Tellusområdet.

Idén var då att fungera som ett allaktivitetshus med konstnärlig verksamhet, replokaler och samlingslokaler för unga.

Den senaste tiden har bråk, inne i huset och utanför, dock kommit att prägla verksamheten. Stundtals har gården varit helt stängd. Ett intensivt arbete för att reformera verksamheten pågår. Många är engagerade.

Lokalerna ägs av Fast partner, samma förvaltare som äger Vallentuna centrum.

I lokalerna finns också även danssal, skatepark och replokaler.