Politikernas krav: åldersbestäm flyktingbarnen

Olle Reichenberg vill att Migrationsverket börjar åldersbestämma ensamkommande flyktingbarn i ett tidigare skede än man gör idag.
Olle Reichenberg vill att Migrationsverket börjar åldersbestämma ensamkommande flyktingbarn i ett tidigare skede än man gör idag.
Kommunalråden i Täby, Danderyd, Österåker och Haninge vill att Migrationsverkets ska åldersbestämma ensamkommande flyktingbarn så fort de söker asyl. Annars tänker de göra det själva.

I en debattartikel som publicerades i Svenska Dagbladet argumenterar kommunalråden för att Migrationsverket ska åldersbestämma flyktingbarn tidigt i asylprocessen. Det eftersom att kommunerna ska slippa ta ansvar för flyktingar som i själva verket är över 18 år.

– Det är inte bra att vi låter barn gå i skolan tillsammans med unga vuxna, säger Danderyds kommunalråd Olle Reichenberg (M).

Ett annat skäl är kostnaden. Ensamkommande asylsökande under 18 är kommunernas ansvar, om det visade sig att en stor del av dessa i själva verket är över 18 skulle det bli avsevärt mycket billigare för kommunerna. I nuläget är trycket så stort att kommunerna kan tvingas att själva börja med åldersbestämningar om inte Migrationsverket gör det skriver kommunalråden i debattartikeln.

– Det vore en ytterlighet, vår ambition är att sätta press på regeringen och partierna på riksdagsnivå så att de tar sitt ansvar. Jag tycker inte att det är en kommunal uppgift att åldersbestämma, säger Olle Reichenberg.

Vad händer om regeringen och Migrationsverket inte går med på att åldersbestämma tidigare i asylprocessen?

– Då får vi ha en diskussion med de andra kommunerna om att hitta en gemensam lösning.

Kommer Danderyd att börja med åldersbestämningar själva om ni inte får med er några andra?

– Nej, det enda rimliga sättet att jobba med det här är i en större koalition, säger Olle Reichenberg.

I nuläget genomför Migrationsverket åldersbestämningar först i slutet av asylprocessen om det föreligger tveksamheter. Frågan är kontroversiell, mediciniskt åldersbestämning som används i många länder har fått kritik för att vara för osäker av flera tunga aktörer, som exempelvis barnläkarföreningen. Socialstyrelsen jobbar på en ny metod för åldersbestämning.