Politikers förskola bröt mot lagen

Folkpartisten Olle Markstedts förskola Saltarö barnbod har fått flera anmärkningar av Värmdö kommun.

– Lagstiftningen ställer till det för oss, säger han.

Saltarö barnbod har funnits i 20 år och varit med och utvecklat Friluftsfrämjandets ur- och skurpedagogik. Under 2004 och 2005 spelades barnprogrammet ”Myror i brallan” in där.

Men nu har förskolan hamnat i blåsväder.

I ett anonymt brev till Värmdö kommun i våras berättade en besviken förälder att förskolan leds enbart av barnskötare och att det snarare handlar om barnförvaring än pedagogisk verksamhet.

Experter från kommunens utbildningsenhet besökte Saltarö barnbod och slog ner på en rad saker, fler än vid andra liknande inspektioner.

Till exempel saknar Saltarö barnbod en förskollärare som kan leda den pedagogiska verksamheten.

De snåla öppettiderna och att föräldrar dagligen under korta perioder ersätter personalen utan att annan personal är där, fick också anmärkningar, liksom bristen på skriftlig dokumentation av barnens utveckling.

Kommunpolitikern Olle Markstedt (FP) har grundat förskolan och det är också han som är förskolechef. Han säger att öppettiderna nu förlängts och att föräldrarna inte längre tar ensamt ansvar för barn på förskolan.

Men att rekrytera en förskollärare är svårt, menar han, eftersom man också behöver en person som är kunnig i ur- och skur-pedagogik med tillhörande idé om upplevelsebaserat lärande.

– Vi har annonserat två gånger utan framgång. Nu har vi föreslagit kommunen att jag ska utbilda mig till förskollärare, men det tar ju tre år så vi får se om de går med på det, säger Olle Markstedt.

Han tycker egentligen inte att det är något fel på verksamheten på Saltarö barnbod.

– Det har alltid fungerat, men nu verkar vår idé inte passa in i mallen. Vi ser det till exempel som en fördel att vi släpper in föräldrarna i det dagliga arbetet med barnen, men nu krockar det med lagstiftningen.

Men ska man inte som politiker och förskolechef hålla koll på skollagen?

– Jo, och vi följer den nu och det har vi meddelat kommunen. Jag har bara synpunkter på om det alltid är rätt, säger Olle Markstedt.

Vår idé verkar inte passa in i mallen.Olle Markstedt