ANNONS

Politisk allians om snabbcykelspår

Landstinget vill se en cykelbana mellan Frescati och Mörby.
Landstinget vill se en cykelbana mellan Frescati och Mörby.
Trafikverkets beslut att lägga ned planerna på en snabbcykelbana mellan Frescati och Mörby har lett till en ovanlig politisk allians. Alliansen i landstinget har tillfälligt börjat samarbeta med den röd-grön-rosa majoriteten i Stockholm för att få myndigheten att ändra sig.
– Det är ett mycket viktigt cykelstråk som skulle ha positiva effekter för både miljö, folkhälsa och trängseln i Stockholmstrafiken, säger Gustav Hemming (C), regionplanelandstingsråd.
ANNONS

För några veckor sedan meddelade Trafikverket att man lägger ned planerna på en snabbcykelbana mellan Frescati och Mörby. Anledningen var att man räknat fel på kostnaderna. Istället för de 125 miljoner som öronmärkts skulle det kosta över en halv miljard.

Beslutet fick stark kritik från politiker i  Stockholm, Täby och Danderyd, som ser snabbcykelstråket som en central del av kommunernas infrastrukturutveckling.

Nu har det Alliansstyrda landstinget och det röd-grön-rosa Stockholm gått samman för att försöka få Trafikverket att tänka om.

Regionplanelandstingsrådet Gustav Hemming (C) och Stockholm stads trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) har gemensamt gått ut och krävt ett möte med myndigheten.

– Vi behöver träffa dem för att diskutera det här, vi behöver en bättre dialog. Det är ett gemensamt åtagande och jag tror att kommunerna kan ha kloka insikter i hur man kan sänka kostnaderna, säger Gustav Hemming (C).

Enligt Gustav Hemming är snabbcyklebanan en mycket viktig satsning för regionen, därför vill han att Trafikverket tänker om.

– Det är ett viktigt stråk med stor potential. Nu är det svårt att ta sig med cykel från nordostkommunerna in till Stockholm, en snabb och säker cykelväg skulle bidra mycket till att få ned trängseln och minska biltrafiken, säger han.

Gustav Hemming menar att det generellt satsas alldeles för lite på cykeltrafik.

– Det är en knapp procent av alla trafiksatsningar som läggs på cykelsatsningar, det är för lite. Det behövs tydliga beslut på nationell nivå för att ändra det, säger han.

ANNONS