Politisk fajt om äldreboende

Postiljonens vård- och omsorgsboende i Svedmyra
Postiljonens vård- och omsorgsboende i Svedmyra
Gör Postiljonens äldreboende kommunalt igen. Den rekommendationen tänker Farstas rödgröna skicka till sina kolleger i Stadshuset.
Men de får räkna med hårt motstånd från Alliansen när frågan debatteras ikväll.

Sedan 2009 har Postiljonens vård- och omsorgsboende i Svedmyra drivits i privat regi. Men nästa höst går avtalet med vårdföretaget Attendo ut. Den rödgröna majoriteten i Farsta stadsdelsnämnd vill ta tillfället i akt och åter göra äldreboendet kommunalt.

– Vi ser att det är mer fördelaktigt att driva det i egen regi, säger Kjell Backman, gruppledare för Socialdemokraterna i Farsta stadsdelsnämnd.

Delar måste byggas om

Han nämner flera skäl till det: Delar av byggnaden uppfyller inte moderna arbetsmiljökrav och måste sannolikt byggas om, något som – enligt de rödgröna – är enklare att genomföra om kommunen själv driver boendet. De rödgröna menar också att det behövs en bättre balans mellan privat och kommunalt inom stadsdelens äldreomsorg.

– Grunden är att vi vill att kommunala verksamheter ska drivas i kommunal regi där det är mest fördelaktigt, så visst finns det ideologiska skäl. Och inför detta beslut har vi gjort en noggrann analys och kommit fram till den samlade bedömningen att vi i framtiden ska driva Postiljonen i egen regi, säger Kjell Backman.

”Vi tycker att det är ideologisk klåfingrighet”

Lars Jilmstad (M)

Oppositionen, bestående av Moderaterna och Liberalerna, är inte nådiga i sin kritik.

– Postiljonen har varit en mycket väl fungerande verksamhet under Attendo. Vi tycker att det är ideologisk klåfingrighet att säga att det ska drivas i kommunal regi, säger Lars Jilmstad (M).

Alliansen vill istället att driften av äldreboendet upphandlas på nytt när Attendos kontrakt går ut.

– Kommunens uppgift är att utöva tillsyn och se till att allt sköts rätt, men det är inte nödvändigtvis att själv driva verksamheter. Attendo har visat att det här går att göra med god kvalitet och till en lägre kostnad i privat regi, säger Lars Jilmstad.

En rekommendation

De formella besluten om driftform i äldreomsorgen tas i Stadshuset. Beslutet i Farsta stadsdelsnämnd blir endast en rekommendation till äldrenämnden. Hur det slutligen blir med Postiljonen vet vi alltså inte med säkerhet förrän längre fram.

Fakta

Postiljonen

Postiljonens vård- och omsorgsboende är ett demensboende i Svedmyra med 96 platser, som också erbjuder korttidsvård.

Boendet drivs i privat regi av Attendo till och med oktober 2018

Enligt kommunens verksamhetsuppföljning 2016 är boendet väl fungerande, utan brister.

I brukarundersökningen samma år svarade 86 procent att de är nöjda med boendet.

 

Källa: attendo.se