Politisk tvist om nyanländas flyttkarusell

Khashayar Farmanbar (S) i talarstolen, Mats Gerdau (M), längst fram till vänster
Khashayar Farmanbar (S) i talarstolen, Mats Gerdau (M), längst fram till vänster
Nacka kunde ha undvikit att nyanlända riskerar att ställas på gatan under 2018 genom att ha fler hyresrätter.
Det anser Socialdemokraternas oppositionsråd i Nacka, Khashayar Farmanbar.
Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M), kontrar:
– Det är ett jättelöjligt argument.

Under 2018 kommer 250 nyanlända som har bott två år i Nacka att tvingas lämna de bostäder de har fått disponera under etableringsperioden. Nacka har tolkat bosättningslagen så att nyanlända endast har rätt att få hjälp med bostad under de två år de har det statliga etableringsstödet.

Som Mitt i skrev förra veckan har Nacka kommun bedömt att av de 250 nyanlända som under 2018 har bott två år i Nacka och som därmed berörs av utflyttningskravet, får hälften, 125 personer, svårt att hitta en bostad på egen hand.

Inte använt ”verktygen”

Khashayar Farmanbar (S), oppositionsråd, säger att Alliansen och i synnerhet moderaterna i Nacka inte har velat använda de ”många verktyg” som finns för att hjälpa nyanlända och att de därmed bidragit till att skapa den här situationen. Bland verktygen nämner han att samhället erbjuder svenskundervisning från dag ett, snabbspår som gör att nyanlända kommer ut på en lämplig arbetsplats och extratjänster i välfärden som har fått många i arbete.

– I dag är femtio procent av nyanlända på arbetsmarknaden inom fem år, säger Khashayar Farmanbar.

Men även för nyanlända som fått jobb råder det brist på bostäder, och då främst brist på hyresrätter.

”Kan bättre”

– Nacka kan bli betydligt bättre. Nacka satsar mindre på nyanlända än motsvarande kommuner när det gäller språket och extratjänster. Dessutom tvingas de flytta runt ofta. Det gör det svårare för nyanlända att etablera sig, annars hade en högre procent i Nacka kunnat klara det. Det krävs också att det byggs hyresrätter. Det blir brandkårsutryckningar när M inte vill åtgärda, säger Khashayar Farmanbar.

Khashayar Farmanbar ser nu en risk för att fler nyanlända som inte kan ordna med egen bostad lämnas över till sociala myndigheter:

– Det är så det är. Det är absolut inte bra för Nacka eller för Sverige.

Fakta

Ifrågasatt tolkning

Som Mitt i tidigare skrivit är Nacka kommun inte ensam om att tolka bosättningslagen så att kommunerna är skyldiga att bidra med bostäder till nyanlända endast under två år. Lidingö har tolkat lagen på samma sätt. Miljöpartiet i Lidingö har överklagat beslutet och en rättslig prövning pågår för närvarande i Förvaltningsdomstolen.

Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka, anser för sin del att lagen inte är ett hinder. Han säger att han har ”lusläst” propositionen till bosättningslagen och enligt Mats Gerdau framgår det av propositionen att bostäderna som kommunerna är skyldiga att tillhandahålla inte handlar om permanent boende.

– Att avstå besittningsskyddet är glasklart, jag har uppfattat att nästan alla uppfattar det så, säger Mats Gerdau till Mitt i.

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka, delar Khashayar Farmanbars uppfattning att  nyanlända som i år har bott två år i Nacka riskerar att stå utan bostad under 2018. Han har dock en annan uppfattning om hur situationen uppstått:

– Vi pratar om det regelbundet inom politiken. Det var det här vi varnade för om man stiftar den här lagen och är precis det vi ser. Riv upp anvisningslagen, den funkar inte, den tvingar fram dåliga lösningar och är en dålig modell, säger Mats Gerdau.

Tillbakavisar S-synpunkter

Mats Gerdau tillbakavisar Socialdemokraternas synpunkter:

– Jag tycker att det är ett jättelöjligt argument. Stockholm stad har fyra bostadsbolag och de klarar inte av att ordna med bostäder åt alla nyanlända.

Situationen att erbjuda nyanlända hyreskontrakt längre än två år är endast något kommuner i Norrlands inland kan klara av, enligt Gerdau.

Mats Gerdau kräver besked av oppositionsrådet hur han tänker lösa situationen:

– Han måste svara på det och säga exempelvis ”dom borde få en lägenhet i Nacka kommun”. Det är den frågan han måste svara på. Lös problemet här och nu. Ska vi köpa bostadsrätter och skänka bort dem?

”Behövs ingen Einstein”

Khashayar Farmanbar, kontrar:

– Det behövs ingen Einstein för att förstå att om det finns tillgängliga bostäder så blir det lättare att få bostad. Att jämföra med Stockholm haltar, Stockholm har en annan demografisk målgrupp och tar ett större ansvar. Det faktum att Nacka bygger en stad där alla inte får plats skapar den här situationen. Det finns förstås fler lösningar än bostäder, men med hyresrätter hjälper vi unga och äldre att få en bostad, och även nyanlända.