Politisk oenighet kring skolvalsröran i Barkarby

Eva Ullberg (S) och Nikoletta Jozsa (L) är oense om vem som bär ansvaret för bristen på skolplatser i Barkarbystaden.
Eva Ullberg (S) och Nikoletta Jozsa (L) skyller bristen på skolplatser på varandra.
Det finns för få skolplatser i Barkarbystaden, något som märks tydligt nu när folk fått svar på sina skolval inför hösten. Ovanligt många föräldrar har överklagat kommunens beslut.
– Barkarbystaden har vuxit för fort, vilket vi varnat för under lång tid, säger kommunalrådet Nikoletta Jozsa (L).

Skolvalet rör upp känslor i Järfälla. Alla barn som ska börja årskurs sex har fått lista tre skolor de önskar börja på till hösten och därefter fått svar om vilken de kommit in på. Mot barnens rätt att få välja fritt står rätten att få börja på en skola nära sitt hem.

I och kring Barkarbystaden har många barn och föräldrar öppnat svarsbreven med bestörtning. Svaret de mötts av har varit att de inte får börja på någon av de tre skolor de valt. Kommunens förvaltning har fått in ovanligt många överklaganden – runt 50 stycken – från missnöjda föräldrar.

– Det är tyvärr så här det ser ut. Barnen kommer behöva korsa sju hårt trafikerade vägar för att komma till skolan. Jag förstår frustrationen, säger Nikoletta Jozsa (L), kommunalråd och ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

För få skolplatser

Orsakerna till att det blivit så här för invånarna i Barkarbystaden är många – till exempel tar Björkebyskolan inte in några extra elever, till skillnad från förra året – men huvudproblemet är att det helt enkelt finns för få skolplatser i området. Den planerade Ålstaskolan står inte klar förrän år 2022.

– Barkarbystaden har vuxit för fort. Man har inte hunnit ikapp med välfärdsinfrastrukturen, med skolor, äldreomsorg och trafik. Det var därför vi gick till val på att sänka byggtakten, säger Nikoletta Jozsa.

Hon menar att det förra styret bär en stor del av ansvaret.

– Vi såg detta komma och Liberalerna har protesterat mot de här planerna ända sedan man började med Barkarbystaden, säger hon.

S: ”Måste ha framförhållning”

Eva Ullberg (S), oppositionsråd, slår ifrån sig kritiken.

– Vi behöver bygga i den takt människor har behov av bostäder och i takt med tunnelbanans utbyggnad. Att de reserverat sig beror helt enkelt på att de vill bygga färre bostäder. Det är i många byggärenden L har varit mot och reserverat sig, inte bara i Barkarbystaden, säger hon.

Hon menar att det visserligen är en utmaning att balansera behovet av skolor när man bygger en ny stadsdel, men att det är upp till kommunen att lösa.

– Kommunen behöver ha framförhållning och förbereda andra lösningar till dess att Ålstaskolan är på plats. Förra året hade vi liknande utmaningar och då tog jag redan i januari initiativ till att förvaltningen skulle förbereda Björkebyskolan på att utöka sina skolplatser, säger Eva Ullberg.

Trodde permanent lösning fanns på plats

Nikoletta Jozsa hävdar att hon blev tagen på sängen när hon fick reda på att Björkebyskolan inte skulle ta in extra elever även i höst.

– Vi fick höra från förra styret att deras lösning skulle hålla, men det var tydligen bara för ett år.

Men är det inte ditt ansvar att hålla koll på antalet skolplatser?

– Jo, jag har ett ansvar för att ha en allmän översyn, men när vi satt i opposition fick vi väldigt lite insyn. Vi fick höra att de löst frågan permanent och då trodde jag på det, säger Nikoletta Jozsa.