Politisk sågning av bussbesparingar

Invånare i Fagersjö och Sköndal riskerar att isoleras – och de med låga inkomster drabbas hårdast.

Det skriver majoriteten i Farsta stadsdelsnämnd i ett kritiskt yttrande om landstingets planerade bussbesparingar.

Det är sex busslinjer i Farstaområdet som ska få färre turer, enligt det impopulära förslaget från landstinget. Det handlar om linje 165, 167, 181, 182, 184 och 185.

Konsekvenserna för invånarna i berörda områden kommer att bli stora, skriver Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Farsta i sitt yttrande. Boende i Fagersjö och Sköndal pekas ut som de största förlorarna.

”Linje 165 och 167 betjänar Fagersjö som helt saknar andra kollektiva transportalternativ”, skriver partierna och pekar dessutom på att Fagersjö är en stadsdel där det bor många som saknar bil. På linje 165 är det svårt för barnfamiljer och rörelsehindrade att få plats redan idag, menar partierna.

På samma sätt skulle boende i Sköndal påverkas av att linje 181 och 182 får färre turer, enligt yttrandet.

Partierna är också frågande till att föreslagna nerdragningar verkligen ger de besparingar som landstinget hoppas.

På måndags måndag håller landstingets trafiknämnd ett extra möte om sparplanerna efter att S och MP krävt detta.