Politisk strid om stöket på Fridhemsplan

Fridhemsplan
Många upplever Fridhemsplan som otryggt.
Trygghetsvakter, fler toaletter och sprututbyte på fler platser – det är några av förslagen som Liberalerna lägger fram för att göra Fridhemsplan tryggare.
Men Socialdemokraterna menar att flera av förslagen redan håller på att genomföras.

Tryggheten vid Fridhemsplan, eller snarare bristen på det, fortsätter vara en viktig politisk fråga på Kungsholmen.

Liberalerna gör nu ett utspel där man kräver att staden bygger ut platserna på härbärgen och ser till att hemlösa och missbrukare får möjlighet att sköta sin hygien under, vad man skriver, ”ordnade former”.

Sprututbytet måste också byggas ut för att minska trycket på S:t Görans, menar partiet.

– Vi efterlyser nu handling från en majoritet som bara tittar på när otryggheten ökar, menar Liberalerna i sin skrivelse.

Vikman (S) inte imponerad

Kritiken mot att majoriteten inte gjort tillräckligt tycker Arvid Vikman, ordförande i stadsdelsnämnden för Socialdemokraterna, är struntprat.

– Det är lite idéfattigt att lägga fram idéer där processer redan är igång. Vi har byggt ut antalet offentliga toaletter, vi bygger om Fridhemsplan just nu och frågan om sprututbyte har vi drivit på hela tiden, säger Arvid Vikman.

Men är ni nöjda med hur Fridhemsplan är i dag?

– Nej, Sankt Göran och Fridhemsplan är två otrygga punkter och därför är jag glad för de insatser som görs. Antalet brott är färre i år än tidigare men nu handlar det om att också skapa en känsla av trygghet.

Oenighet kring kameror

Frågan om övervakningskameror splittrar partierna. Moderaterna har tidigare lagt ett sådant förslag men Liberalerna säger nej. Arvid Vikman öppnar dock för kameror.

– Stadshuset centralt har tillfört fem miljoner kronor till trygghetskameror och då tänker jag att Fridhemsplan skulle kunna vara aktuellt. Men det beslutet tas i samråd med polisen.