Politisk strid om parkeringsdäck

En parkering i två våningar kan byggas i Rönninge centrum i framtiden.

Rönningepartiet är kritiskt och befarar att skattebetalarna får stå för notan.

Kommunalrådet tillbakavisar kritiken.

Striden om ombyggnaden av Rönninge centrum fortsätter. I programförslaget finns möjligheten att bygga ett parkeringsdäck om det behövs i framtiden.

Nu har Rönningepartiet gått ut med ett flygblad där partiet kritiserar förslaget för att det inte redovisar möjliga kostnader för en tvåvåningsparkering vid sidan om Konsum.

–­ Det här kan bli en dålig affär för skattebetalarna. Man bygger högt för att få ekonomi i projektet, men det kommer att krävas ett p-däck som kostar 10 miljoner kronor. De kostnaderna finns inte med i förslaget, ­säger Rolf Fällström (RP).

Kommunalrådet Lennart Kalderén (M) ger inte mycket för resonemanget. Han hänvisar till programförslaget som säger att parkeringar i markplan ska räcka. Men enligt kommunalrådet är det ”inte osannolikt” att det byggs ett p-däck i centrum senare, men då kommer kostnaderna att regleras i ett framtida avtal med byggherren Småa, som ska få köpa byggrätter.

– Skattebetalarna ska inte stå för något p-däck i centrum. Det är inriktningen, säger Lennart Kalderén.

Både ledande politiker och tjänstemän räknar med att det behövs fler parkeringar för pendlare i Rönninge i framtiden. Därför finns tankar på fler markparkeringar alternativt p-däck på andra sidan järn­vägen från centrum sett.

Anders Öttenius, chef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, gissar med att det p-däcket kan kosta 20–25 miljoner kronor.

– Vi räknar med att Rönninge växer med 200 till 500 hushåll fram till 2017.

När centrum byggs om försvinner 70 långtidsparkeringar. Bilisterna hänvisas då till södra sidan järnvägen. Anders Öttenius räknar med att p-platser frigörs där när ombyggnaden av Östertälje station är klar, eftersom en del Södertäljebor under byggtiden parkerat bilen i Rönninge. Likaså är förhoppningen att fler åker buss till pendeltåget när bussförbindelserna förbättras.