ANNONS

Politisk spricka i synsättet på trygghetsfrågorna

Samarbetet mellan kommunen och polisen har bland annat resulterat i ökat fokus på säkra skolvägar för eleverna i samband med skolstarten.
Samarbetet mellan kommunen och polisen har bland annat resulterat i ökat fokus på säkra skolvägar för eleverna i samband med skolstarten.
Ökad trygghet var en av Mitt i:s läsares viktigaste frågor inför valet 2018. Efter ett år med mer polissamarbete och försök att få till mer kameraövervakning finns en spricka mellan majoriteten och oppositionen i synen på trygghet.
ANNONS

Inför valet 2018 utsåg vi, med hjälp av er läsare, fem viktiga frågor som de då kandiderande partierna fick svara på. Nu när snart ett år har gått sedan valet följer vi upp hur det gått med löftena från de styrande partierna.

Detta är del 1 och handlar om hur partierna lovade att jobba för att öka tryggheten i Solna.

Trygghetsvandringar

Innan valet var Moderaternas recept för att förbättra tryggheten i Solna bland annat ökad polisnärvaro, bättre belysning och arbete för att underlätta processen att sätta upp övervakningskameror.

Nyckeln är samarbete med polisen.

Pehr Granfalk (M)

Under året som har gått sedan valet har så kallade trygghetsvandringar genomförts i flera delar av Solna. Personal från kommunens förvaltningar tillsammans med boende och polisen har helt enkelt promenerat runt och tittat på vad som kan göras för att förbättra den fysiska och den sociala miljön, till exempel hur mörka och öde platser kan livas upp. Kommunala bostadsbolaget Signalisten har ökat belysningen kring vissa av sina fastigheter och en trygghetsbil bemannad av ideella pensionärer har börjat patrullera Solnas gator. Det har också fattats beslut om att se över hur kameraövervakning i samarbete med fastighetsägare kan utökas på strategiska platser där incidenter har skett, bland annat kring Solna station.

– Vi ser inga indikationer på att tryggheten i Solna har minskat under det senaste året men frågan är viktig att fortsätta jobba med. Nyckeln är samarbetet med polisen. Vi fortsätter vår samverkan med polisen lokalt, till exempel är vi med och påverkar på var de ska göra speciella insatser och anger om det finns områden de ska fokusera extra på, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) när han summerar den politiska majoritetens arbete med trygghet.

– Ett färskt exempel är att vi tillsammans med polisen i samband med skolstarten gjorde riktade insatser för säkrare skolvägar.

”Har inte sett någonting”

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tycker att majoritetens arbete med trygghetsfrågor har lyst med sin frånvaro. Framförallt är det förebyggande åtgärder oppositionen saknar och partierna ger underkänt till förändringarna av fritidsverksamheten, som man ser som en ren trygghetsfråga.

– Vi ser hur styret har raserat fritidsverksamheten för ungdomar, vilket kan visa sig bli förödande för tryggheten, säger tf oppositionsråd Eva Eriksson (S).

ANNONS

– Vi har helt olika synsätt, Moderaterna vill ha åtgärder när otrygghet redan finns medan vi vill jobba mycket mer förebyggande för att människor ska känna sig trygga. Jag tror absolut inte att fler kameror och stark belysning automatiskt ger mer trygghet, säger partikollegan Arne Öberg, oppositionsråd.

Fakta

Så styrs Solna

I valet för ett år sedan blev Moderaterna på nytt största parti. M styr tillsammans med Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Dessa har tillsammans 35 mandat i kommunfullmäktige och majoritet i nämnder och i kommunstyrelsen.

Mandatfördelning i Solnas fullmäktige:

  • Moderaterna 19
  • Liberalerna 5
  • Miljöpartiet 5
  • Centerpartiet 4
  • Kristdemokraterna 2
  • Socialdemokraterna15
  • Vänsterpartiet 6
  • Sverigedemokraterna 5
Källa: Solna stad
Fakta

Så här svarade majoriteten innan valet

Hur ska ni arbeta för att öka tryggheten i Solna?

Pehr Granfalk (M): – Mätningar visar att tryggheten ökat. Vi vill förstärka med än mer levande stadsmiljö, bättre belysning, ökad polisiär närvaro, bättre stöd till brottsutsatta och förenklad tillståndshantering för kameror.

Marianne Damström Gereben (L): – Den upplevda tryggheten ökar i Solna, det kan vi se i trygghetsmätningar. Solnabornas svar har styrt och vi fokuserar på klotter, stöket kring arrangemang på Friends arena och belysning.

Magnus Persson (C): – Förebyggande insatser för ungdomar, mot våld i nära relationer och extremism. Synlig polis för trygghetskänsla och förebygga brott. Bättre belysning, klottersanering och fler papperskorgar.

Samuel Klippfalk (KD): – En trygghetssamordnare med operativ roll bör anställas och komplettera säkerhetschefen. Vi har tagit fram en trygghetsbil för att stärka grannsamverkan. Anställa ordningsvakter.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Solna direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.