ANNONS

De styr de politiska nämnderna – det vill dom göra

Politikerna som leder arbetet i Nackas olika nämnder
Politikerna som leder arbetet i Nackas olika nämnder
Satsa på framkomligheten på gator.
Bryta utanförskapet.
Satsa på hälsofrämjande aktiviteter.
Mitt i tog de olika politiska nämnderna på pulsen. Vad är viktigaste politiska frågorna de kommande fyra åren?
ANNONS

Nacka har tio politiska nämnder. Efter valet i höstas har ordförandena i nämnderna utsetts.

Mitt i ställde en och samma fråga till varje enskild ordförande: vilken fråga är viktigast att satsa på i din nämnd den kommande mandatperioden, fram till nästa val om fyra år?

Hans Peters (C), ordförande i natur- och trafiknämnden:

Ålder: 58 år

Yrke: Kommunalråd

– De viktigaste frågorna är att säkerställa framkomligheten på gator och vägar nu när vi bygger Nacka stad och andra utbyggnader. Tunnelbanas tillkomst skapar möjligheter. Det andra är att nu ska det bli leverans av de nya naturreservat som utlovats. Senast 2020.

Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden:

Ålder: 58 år

ANNONS

Yrke: Kommunalråd

– Att färdigställa detaljplaner för kommunens utveckling. Det handlar om planerna för Nacka stad som är kopplade till tunnelbanans utbyggnad, sommarstugeområdena i Boo som ska bli permanentbostäder med villor och radhus samt utvecklingen av kommundelarnas centrumområden.

Filip Wiljander (M), ordförande i arbets- och företagsnämnden:

Ålder: 25 år

Yrke: Kommunalråd

– Att bryta utanförskapet, särskilt bland nyanlända. Därför måste etableringen gå snabbare, så att fler kan gå från försörjningsstöd till egen försörjning. Det innebär bland annat att hembesök regelmässigt ska användas, att krav på heltidsaktivitet ska ställas där så är möjligt samt att missbruk aktivt ska beivras.

Helene Skantze (M), ordförande i socialnämnden:

Ålder: 61 år

Yrke: Bankanställd

– Förebyggande arbete och tidiga insatser har varit högt prioriterat under de gångna fyra åren. Och kommer även så att fortsätta att vara.

Richard Wendt (M), ordförande i kulturnämnden:

Ålder: 49 år

Yrke: Verksamhetschef

– Att utveckla och vårda kundvalet inom kulturskolan. Och att tillse så att det skapas flexibla lokaler och utrymmen så att kulturen kan utvecklas i hela Nacka när det förtätas.

Gunilla Grudevall-Steen (L), ordförande i fritidsnämnden:

Ålder: 56 år

Yrke: Lärare

– Jag vill att alla barn och unga i nacka ska kunna  ägna sig åt den fritidsaktivitet de vill och önskar, vilket innebär att vi måste bygga både nya anläggningar och använda det redan befintliga så smart och effektivt som möjligt. Alla ska ha en bra fritid, både ung som äldre, detta ska vi också ta fasta på och kunna erbjuda tider för alla åldrar.

 Karin Teljstedt (KD), ordförande i äldrenämnden:

Ålder: 40 år

Yrke: Managementkonsult

– Vi satsar på olika förebyggande, hälsofrämjande sociala aktiviteter i dagverksamhet, mötesplatser och träffpunkter. Att motverka ofrivillig ensamhet är viktigt för ett hälsosamt åldrande.. Vi måste öka inflytandet över när och hur de beviljade insatserna inom hemtjänsten ska utföras. Använd den nya tekniken. Teknik kan stärka inflytandet och delaktigheten, inte minst för äldre.

Monica Brohede Tellström (L), ordförande i utbildningsnämnden:

Ålder: 46 år

Yrke: Personaladministratör

– Mitt huvudfokus är att varje barn och elev ska få bästa möjliga chans att i framtiden kunna leva det liv de vill, och därför behöver de få rätt stöd så tidigt som möjligt enligt sina individuella behov, och tillräckliga utmaningar för att locka fram och utveckla sina talanger.. En särskild uppgift under de kommande åren är att få till flera nya förskolor och skolor av hög kvalitet i takt med att Nacka växer.

Hans Lenkert (C), ordförande i överförmyndarnämnden:

Ålder: 70 år

Yrke: Pensionär

– Vi kommer att prioritera två saker, certifiering av gode män/förvaltare samt digitalisering av gode mäns/förvaltares arbete med årsredovisningar och löpande bokföring. Allt för att erbjuda stöd till gode män/förvaltare, öka rättssäkerheten och ge hög kvalitet till de som behöver hjälp av gode män/förvaltare.

Anders Tiger (KD), ordförande i val- och demokratinämnden:

Ålder: 69 år

Yrke: Journalist

– Det mest intressanta framöver är den nya uppgift nämnden har fått, hur vi ska kunna utveckla och stärka Nackabornas inflytande över sina livsförhållanden. De politiska partierna utgör den självklara vägen för inflytande. Och den nya tekniken ger helt nya möjligheter. Men det måste finnas fler vägar. Effektivare kommunikation? Förbättrat lyssnande? Mer transparent beslutsprocess? Nya arbetsmetoder för nämnderna? Vi är öppna för idéer.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Nacka direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.