Liberalerna: Finns risker för ”glädjebetyg” i Haninges skolor

Tobias Hammarberg (L)
Skolpolitikern Tobias Hammarberg (L) säger att han ser risker med glädjebetyg i Haninges skolor...
"Superrektorn" Lina Axelsson Kihlblom har lämnat jobbet som Haninge kommuns grundskolechef.
...men grundskolechef Lina Axelsson Kihlblom menar att förväntningar inte är detsamma som påtryckningar.
Lägg fokus på att avlasta lärarna i Haninge med lärarsekreterare. Det föreslår nu Tobias Hammarberg (L), andre vice ordförande i grund- och förskolenämnden. Han ser också risker med "glädjebetyg" i Haninge, säger han.

Lärarbristen och konkurrensen om lärarna i Stockholm är så tuff och kostsam att Haninge måste tänka om, det säger oppositionens skolpolitiker Tobias Hammarberg (L), andre vice ordförande i grund- och förskolenämnden.
– Vi måste vara flexibla i organisationen så att lärare lägger sin tid på undervisning, och inte tvingas axla roller som socionom, ordningsvakt eller administratör. Vi behöver få in fler yrkesgrupper i skolan och låta lärare fokusera på undervisningen, säger han.

Läs mer: Betygen i Haninge ökar – trots lärarbristerna

Liberalerna vill att kommunen gör en rejäl satsning på lärarsekreterare i Haninge för att avlasta lärarna i ett första steg.
– Mest alarmerande just nu är att studieron och tryggheten rasar i årskurs 5 och 8 i Haninge, där detta mäts. Det här drabbar främst de elever som redan har det tufft i skolan, säger Tobias Hammarberg.

Han är även rädd för så kallade ”glädjebetyg” i Haninge, säger han, med de höga ambitioner som finns från centralt håll.
– Lärare som varit anställda i Haninge kommun länge, som jag har högt förtroende för, har fått höra från Lina Axelsson Kihlblom (kommunens grundskolechef, red anm) att betygen ska höjas med 15 procent. Och att det trycks på hårt för detta från centralt håll. Jag är rädd att lärare känner press att sätta högre betyg än de bedömer är rätt, säger han.

Läs mer: Högre lön går före fler lärare i Haninge

Men Lina Axelsson Kihlblom hävdar att ambitioner inte är detsamma som påtryckningar.
– Haninge kommun har duktiga och legitimerade lärare som bedömer utifrån styrdokumenteten. Det vi ofta talar om i rektorsgruppen är hur vi alla tillsammans kan stödja lärare och elever att nå målen. Höga förväntningar är inte samma sak som påtryckningar. Vi jobbar tillsammans för att nå målet. Det handlar om elevers framtid och då måste vi jobba tillsammans, säger hon.