Expert: Politiska platserna är hårt skyddade

Det fortsätter att storma kring Miljöpartiet i stadshuset.
Det fortsätter att storma kring Miljöpartiet i stadshuset.
Miljöpartiets distriktsstyrelse har ombett de lokala (MP)-politikerna att antingen ta avstånd från förre gruppledaren eller lämna sina poster.
Det ska dock mycket till för att kunna avsätta en folkvald politiker enligt Olle Lundin, expert på kommunallagen.
"Det går inte att rucka på dem, om inte vissa punkter i kommunallagen är uppfyllda, vilket de inte är i det här fallet som jag förstår det", säger han.

I ett mail som gått ut till alla Miljöpartiets ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen så omber Miljöpartiets distriktsstyrelse alla som inte tar avstånd från förre gruppledaren Siyamak Sasanpour att lämna sina poster.

De menar att kommunens utredning av Sasanpour visat på ett beteende som inte är förenligt med partiet, och att de som inte kan acceptera kommunens utredning av den före detta gruppledaren skadar partiet.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen vid Uppsala Universitet, menar dock att de folkvalda politikernas platser är hårt skyddade av kommunallagen.

– Kruxet här är att det är två system som kolliderar, dels partiets interna regler som kan se ut hur som helst, och kommunallagen där reglerna är tydliga, förklarar han.

Politikerna i kommunfullmäktige är folkvalda och därmed hårt skyddade av lagen.

– Det går inte att rucka på dem, om inte vissa punkter i kommunallagen är uppfyllda, vilket de inte är i det här fallet som jag förstår det.

Skäl till att behöva lämna sin fullmäktigeplats kan till exempel vara att man upphör att vara valbar om man flyttat från kommunen eller om man döms för brott. Man kan även själv avsäga sig sin plats.

Man ska som förtroendevald inte hela tiden behöva snegla på sitt parti utan stå för det man själv tycker.

Men man kan inte bli sparkad?

– Nej. Det är bland annat därför vi har hel del politiska vildar i dag. Tanken med kommunallagen är att det ska finnas en viss stabilitet och att man som förtroendevald inte hela tiden ska behöva snegla på sitt parti utan stå för det man själv tycker. Det är dessutom demokratiskt framröstade personer som sitter på fullmäktigeplatserna, vilka ska ha legitimitet att sitta hela mandatperioden ut.

De poster som Kommunfullmäktige utsett personer till, som till exempel nämnderna, kan KF välja att flytta på enligt Olle Lundin, men även här är det brukligt att en och samma person sitter en hel mandatperiod om inget exceptionellt inträffar.

Vad krävs för att bli utesluten ur ett parti?

– Även om det finns interna regler så brukar det krävas ganska mycket. Inte bara att man är oense, säger Olle Lundin.