Här är politiska striderna som format Nacka

BB-strid. Forum-strid. Skattestrid. Politiska tvister har inte saknats i Nackapolitiken
BB-strid. Forum-strid. Skattestrid. Politiska tvister har inte saknats i Nackapolitiken
BB-strid. Forum-strid. Skattestrid.
Det har inte saknats politiska tvister i Nackapolitiken.
Här är några av dem.

1980-tal: Forum-strid.

Politiskt strid när Nacka forum skulle byggas. Här fanns en politisk konflikt mellan röda, som var emot, och blå partier, som var för och hade majoritet. Byggplanerna tog form redan på 60-talet. 1986 genomfördes den första sprängningen. Nacka forum stod klart 1989.

1991: Valfrihet eller inte.

Valår och valfrihet i skolan och skolpengen var en av valrörelsens största politiska konflikter, såväl på riks- som lokalplanet. De borgerliga var för ökad valfrihet, de röda emot. En konflikt som kan aktualiseras även under valrörelsen 2018, spår en Nackapolitiker.

1996: BB-storm.

Stor politisk strid uppstod om nedläggningen av Nacka BB. De borgerliga ville behålla BB, den dåvarande röda majoriteten var för en nedläggning vilket också blev beslutet.

1996: Bostadsbolag i graven.

Politisk strid om försäljningen av det kommunala bostadsbolaget Nackahem. Den röda oppositionen var mot nedläggning. Den borgerliga majoriteten lyssnade inte utan klubbade igenom en försäljning.

2006: Het skatt bortklubbad.

Valår. Fastighetsskatten var en het politisk fråga, såväl i riks- som lokalpolitiken. Borgarna vann riksdagsvalet och skatten togs bort 2007. Fastighetsskatten var ”väldigt kännbar” för många fastighetsägare i Nacka, säger en lokalpolitiker.

2014: Hyra eller undervisning.

Valår. En stor lokal politisk konfliktfråga var om pengar från skolchecken/-pengen skulle gå till att bekosta skolornas lokalhyra istället för till undervisning.

2017: Var är bäst att simma?

I dag, ett år innan valet 2018, är frågan om placeringen av en ny simhall en politisk konfliktfråga. Den borgerliga majoriteten har beslutat att simhallen ska placeras i Saltsjöbaden, oppositionen vill att den placeras i Fisksätra.

2017: Tryckta ordet privatiserat.

Privatiseringen av biblioteken dök upp som en politisk stridsfråga, där den borgerliga majoriteten fick igenom en privatisering mot oppositionens vilja.